افزودن نظر جدید

35میلیون و از کجا اوردی ؟؟؟بقیه همفکرات تا صدها هزار نفربیشتر نگفتن درضمن حضرت علی در جنگ با ایران شرکت نکرده امان حسن و حسین هم شرکت نکردن وفقط یه جا گفته شده که چندان مستند نیست در زمان عثمان بوده نه عمر امامان ما مظهر کمال و مهر و عدلند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.