افزودن نظر جدید

ای بابا! این باستان پرستان و زرتشتیها درست مثل اردک هستن. همونطوری که تردک تو آب خیس نمیشه،اینها هم درمقابل حرف حق هیچوقت سرتسلیم فرود نمیارن. البته تقصیر خودشون نیست. تقصیر بنگ گشتاسبیه!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.