افزودن نظر جدید

مطلب بالا که نوشتم پاسخی به یاوه گویی های شیرین زرتشتی بی ادب بود که در اثر کم آوردن تو بحث ها خدا رو انکار کرد ! اما همینطور داره برای زرتشت یقه چاک میده !!! تناقض فاحش ! شیرین ! شعار نده !!!! در گاتها نابود کردن دشمن، کردار نیک هست !!! وادار کردن دیگران به دین زرتشتی ، کردا نیک هست ! جنگیدن برای پیشبرد دین ، کردار نیک هست ! و ... ! حاکم محلی کدومه ؟؟؟ بنا بر بند سوم از هات چهل و پنجم هرکس مطابق دستورات زرتشت عمل نکند، در پایان گرفتار آه وافسوس خواهد شد. که همین نشان می دهد منظور از دروغ پرست همه کسانی است که به آموزه های زرتشت توجهی ندارند. شیرین ! هات چهل و سوم، بند پنجم، قانون هستی این است که بدی بهره ی بدان باشد. و این یک اصل تا روز پسین است. یعنی از این دنیا تا روز پسین !! هرکی بده باید بهش بدی کرد !!! احمق بی شعور خودتی بنگی !!! شاهنامه و اوستا دارن میگن گشتاسپ و اسفندیار به ترکستان حمله کردن و صدها هزار نفر رو قتل عام کردن ! تو میگی مدافع بودن ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.