افزودن نظر جدید

درود بر شما ! مقاله قتل عام مردم ترکستان با تحریک زرتشت یاوه ای بیش نیست و بنده هم به ان پاسخ دادم و جوابی نداشتند ...2_ مقاله دوم هم به وندیداد اشاره کرده که اختصاصی به زرتشت ندارد، هیچ سندی در دست نیست که در تاریخ کسی را به خاطر ارتداد از دین زرتشتی کشته باشند برعکس زمانی حتی قباد به راحتی مزدکی شد و کسی هم ریششو نگرفت ، بخشی از اوستا رو هم احکام مزدک تشکیل میدهد 3_قتل عام مردم گرگان هم سندی عقلانی نداشتید و تنها شاهنامه بود که مورد قبول هیچکس نیست و تنها سندی کمک تاریخیست و نمیتوان به ان استناد کرد ،گذشته ازین عمربن خطاب هم یک مسلمان درجه یک و مورد تایید محمد بود پس هرچه عمر کرد در اسلام مشروع است ! 4_شکنجه و قتل دبیر بیگناه هم دروغی بیش نیست ،به مقاله مراجعه کنید و پاسخ من رو ببینید 5_قتل عام مزدکیان هم هیچ ربطی به عقاید زرتشتی ندارد و هیچ جای گاتاها چنین چیزی نیست چنانکه خود قباد مزدکی شد و هیچکس هم اورا نکشت ! ماجرای مانی هم هیچ ارتباطی به ارتداد وی ندارد و در ان زمان هزاران برابر حیوانی تر ازان شکنجه ها در یونان انجام میشد و باید فرهنگ ان زمان رو بررسی کرد ...6_ در هات32بند 15 ملاک طغیان بر حاکمین ستمگر کاملا مشخص بوده 1_پیروی نکردن از قوانین ابادگرانه کشاورزی 2_قربانی کردن حیوانات مفید برای کشاورزی3_ترویج مصرف شراب جهت سودجویی ...حال انکه حاکمان زمان زرتشت واقعا ستمگر بودند ! مطمینم شما حتی یک بار هم گاتاها رو نخوندید و ازین دین هیچ نمیدونید و بی جهت دیگران رو به زحمت پاسخ گویی میندازید ! همانطور که همیشه میگفتم زرتشت سه دسته مخالف داشت که دو دسته رو به رسمیت و مورد محبت اهورا مزدا میدانست ،یک دسته هم ان کرپن ها(کرها) و کاوی ها(کورها) بودند که با اموزش های اباد گرانه زرتشت مخالف بودند و به فکر منافع خود بودند ... در هات 43 بند 5 امده : اهورا مزدا به نیکی هرکسی پاداش نیک میدهد و به بدی هر کس جزای بد ! ایا الله در اخرت درازای بدی به شما خوبی میدهد یا برعکس ؟ این سخن اهورا مزداست و مربوط به نیکی و بهشت و بدی و دوزخ است و ربطی به فلسفه بشری ندارد ، به توضیحات پرفسور شوشتری مراجعه کنید ...احمق بی شعور اسفندیار تنها یک مدافع بود و ارجاسپ وحشی و حرامزاده بود که حمله کرد، اخه مسلمان دروغگو و بیسواد تو از دین و تاریخ چی میدونی ؟اسفندیار تنها در برابر حمله تورک ها مقابله کرد و پیروز شد و هیچ تبلیغ دینی هم نبود منظور از هات 47 بند 5 هم در قیام زرتشت و پیروانش بر حاکمان ظالم محلی دلالت دارد .شما مسلمانان به راحتی دروغ میگید و اصلا ارزش بحث ندارید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.