افزودن نظر جدید

شیرین با استدلال پاسخ بده و با چرت گفتن و نسبت دادن مزخرفات ذهنی ات به زرتشت. این دین را تخریب نکن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.