افزودن نظر جدید

زبان ایرانیها اولش لکی بوده وکری ولری از لکی به وجود امده وسپس گسترش یافته اگر تو داوود بری سرچ کنی موره با همان نوای اوستا مواجه می شوی ..تاریخ داره روشن میشه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.