افزودن نظر جدید

از آنجا که «اندیشه‌ها»ی بشری بنیانگزار باورهای انسان‌ها‌ هستند و «باورهای» بشری است که وجدان فطری انسان‌ها را تعریف می‌کنند،چنانچه اندیشه‌های بشری انسانی باشد، می‌تواند جهانی نیکو به‌بار آورد و تعالی‌بخش و باشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.