افزودن نظر جدید

شیرین زرتشتی ماله کش بهت جواب می دم !!! با اجازه عزیزان البته !!! مقاله قتل عام مردم ترکستان با تحریک زرتشت ، حقیقتی بود که تو جز زیرآبی رفتن کاری ازت برنیومد !!! جوابهای مزخرفی دادی که هر بنگی بی عقلی رو به خنده وا می داره !!! چه جوابی دادی ؟ گفتی زرتشت پیمان شکنی کرد ، عیب نداره !!! مردم ترکستان رو قتل عام کرد ، عیبی نداره ! اونجا رو غارت کرد یعنی اسفندیار به دستور زرتشت این کار رو کرد ، عیبی نداره !!!! ناموس مردم رو دزدیدن عیبی نداره !!!! این پاسخی بود که تو بارمونده نسل آدمخواران !!!! به مقاله داده بودی !!! به چرت و پرت گفتن افتادی ! ومقاله اکثر مردم دنیا ، باید کشته شوند ... هم مال وندیداد هست که هزاان سال بهش عمل می شد !!!! نشونه ی اوج خشونت و وحشی گری تو دین زرتشته !!! در طوا تاریخ همیشه این کتاب مال زرتشت محسوب می شد اما چون دیکه نمیشه بهش ماله کشید موبدان خائن دارن حذفش میکنن !!! مانی رو هم به خاطر ارتداد زنده زنده پوست کندن ! مزدکیان رو هم قتل عام کردن !!! درباره اسناد شاهنامه ! خوبه که شاهنامه رو چرت و پرت میدونی !! تو اولین زرتشتی هستی که داری شاهنامه رو بی اعتبار می دونی !!! از اینکه داری خلاف جهت باستان پرستان حرکت می کنی یعنی یک قدم از اونها جدا شدی !!! ولی بدون که اکثر باستان پرستان شاهنامه رو می پرستن !!!! باوری نداری ؟ چشای خمارتو وا کن !!! تازه گرگان نه گیلان !!!! : دی ! تو مقاله شکنجه و قتل دبیر بی گناه هم به جواب مزخرفت جوابی محکم دادم . برو ببین !!! که چطوری دروغت لو رفت ! باستان پرست دروغگو !!! زنده زنده پوست کندن مانی هم از دید تو عیبی نداره ! چون فرهنگ آن زمان بود !!!! بله واقعن فرهنگ اون زمان همین بود !!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.