افزودن نظر جدید

سلام من نمیدونم واسه چی بحث میکنید هر کسی عقایدش واسش مهمه حتی همان بت پرست در ضمن آقایون مسلمان دیگر چشم و گوش جوانان باز شده و شاعر بزرگ ایرانی میفرماید: هر کسی کو دور ماند از اصل خویش ***باز جوید روزگار وصل خویش
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.