افزودن نظر جدید

اینکه گفتی قرآن دین همه پیامبران الهی را اسلام معرفی کرده ما هم قبول داریم چون خداوند خود می فرماید: «ان الدین عندالله الاسلام ..آل عمران/19» دین اصلی که در نزد خداست اسلام است و همه پیامبران هم به اسلام و خداپرستی دعوت کردند. ولی پیروان پیامبران پیشین در دین آنان تحریف ایجاد کردند و دین را از مبدا اصلی خودش که توحید باشد منحرف کردن و خداوند دوباره پیامبر بعدی را مبعوث کرد تا دین تحریف شده را درست کند. پس هر دین از دین قبلی خودش کامل تر شد تا رسید به دین مبین اسلام که کاملترین دینه. پس تقسیم ادیان به یهودی و مسیحی و.... به اعتبار پیروانشان است نه پیامبران آنان. و عقل انسان هم حکم میکنه که همیشه از هر چیزی کاملترین را بگیره !!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.