افزودن نظر جدید

تو دیبن زرتشتی هم قربانی کردن وجود داره ! اینقدر هم ژست دفاع از حیوانات نگیر !!!!! مگه خود گوشت و سوسیس و ... نمیخوری ؟!!!! دین زرتشتی بدترین رفتار ها رو علیه حیوانات داشته.و مری بویس میگه زرتشتیها هر سال یک روز میرفتن بیرون و هر حیوون از لاک پشت و گربه و مورچه و کرم گیر میاوردن میکشتن ! قربانی کردن گوسفند هم تو دین زرتشتی وجود داره ! ولی قربونی کردن گاو کمتر ! چون زرتشتیها گاو رو مقدس میدونن ! و میگن موجودات سودمند از نطفه گاو خلق شدند !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.