کوروش بزرگ، زرتشتی نبود!

  • 1392/03/07 - 01:22
هیچ دلیل عقلانی و تاریخی بر زرتشتی بودن کورش وجود ندارد. بلکه طبق اسناد تاریخی، کورش خدایان مختلفی را پرستش می‌کرد که یکی از آنان بت مردوک (به معنی گوساله) و دیگری بعل بود. جالب اینکه هخامنشیان، یک خدای دیگری را نیز پرستش میکردند به نام آلیلات که پرستش این خدا را از عرب‌ها یاد گرفته بودند...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آیا کورش دوم (مشهور به کوروش بزرگ) فردی زرتشتی بود یا خیر؟ در این نوشتار به این مسأله خواهیم پرداخت که کورش بزرگ، زرتشتی نبود. دلایل، شواهد و قرائنی ارائه خواهیم کرد که نشان می‌دهد کورش، بی‌تردید زرتشتی نبود.

- در منابع یونانی به ویژه از نگاه هرودوت (Herodotus)، پارس‌ها، چندگانه پرست بودند. از جمله یکی از خدایان آن‌ها، آلیلات (Alilat) نام داشت که پرستش این خدا را از عرب‌ها آموخته بودند.[1] گزنفون (Xenophon) دیگر تاریخ‌نگار یونانی هم دقیقاً اشاره می‌کند که کورش چندگانه پرست بود. او بارها تصریح می‌کند که کورش خدایان را می‌پرستید و برای آنان قربانی می‌کرد.[2]

- در منابع زرتشتی هم که ابداً و مطلقاً نام کورش به عنوان شاه ایران نیامده است. امروز، برخلاف تبلیغات دروغ موبدان زرتشتی و باستانگرایان (که مدعی هستند عرب‌ها همه کتاب‌ها را به آتش کشیدند) لیکن هزاران صفحه از متون فارسی میانه زرتشتی، از دوران پیش از اسلام و نیز عصر اسلامی باقی مانده است ولیکن نام کورش در این کتاب‌ها به عنوانِ شاه ایران نیامده است. اگر کورش زرتشتی بود، یقیناً نام او در متون و تاریخ شفاهی به عنوان شاه ایران ثبت و ضبط می‌شد.

- طبق یافته‌های باستان‌شناسی کورش زرتشتی نبود. برای نمونه در منشور کورش هخامنشی (همین استوانه مشهور) به بت‌های بعل و مردوک قسم یاد شده است. به ویژه مردوک که خدای آسمان‌ها و زمین خوانده شده و کورش می‌گوید که همواره به دنبال پرستش و نیایش مردوک بوده است. حتی خود را برگزیده وی می‌داند. کورش، مردوک را سرور بزرگ خود می‌خواند و برای تحکیم معبد اسانگیلا، تلاش بسیار می‌کند. در منشور کورش، بیش از 10 مرتبه از مردوک یاد شده است. جالب اینکه امروزه از حیث علمی ثابت شده که مردوک در اصل به معنی گوساله است.[3]

- باز هم از نگاه باستان‌شناسی، ثابت شده است که در مجموعه پاسارگاد (که امروزه مشهور است) نماد یک بعل فینیقی وجود دارد. این بعل هم خدای بت‌پرستان فینیقیه بود که نماد آن در کاخ منسوب به کورش موجود است. به راستی نماد بعل در کاخ منسوب به کورش چه می‌کند!؟ جالب اینکه در تورات و قرآن شدیداً از پرستش و ستایش بعل، نهی شده است. به ویژه در تورات، آنانی که بعل‌پرستی و بعل‌ستایی را ترویج می‌کنند لعنت شده؛ خونشان مباح شمرده شده است.[4] پرستش بت بعل در دیانت زرتشتی جایی ندارد. همین خود نشان می‌دهد که کورش زرتشتی نبود.

- در هیچ کتیبه‌ای از کورش، ابداً نامی از اهورامزدا (خدا در آیین زرتشتی) و مطلقاً نامی از زرتشت وجود ندارد. اگر او زرتشتی بود حداقل در یک سندِ اصیل، نام خدا و پیامبر زرتشتیگری را بر زبان می‌آورد. اما دریغ از کمترین اشارت!

- طبق منابع یونانی، کورش وصیت کرد که بدنش به خاک سپرده شود.[5] این در حالی است که در دین زرتشتی، خاکسپاری ممنوع بوده است. به عبارتی دیگر، زرتشتیان مردگان خود را دفن نمی‌کردند. بلکه درون دخمه‌ها قرار می‌دادند تا خوراک جانداران شوند و این رسم تا همین اوائل دوران حکومت پهلوی برقرار بود. چون زرتشتیان معتقد بودند که خاک عنصری مقدس است و نباید آلوده شود (از همین روی دفن مردگان در خاک را گناهی بزرگ می‌دانستند). حال اگر فرض بگیریم که کورش زرتشتی بوده؛ پس چرا دقیقاً خلاف تعالیم زرتشتیگری وصیت کرده بود؟ همین خود نشان می‌دهد که او زرتشتی نبود.

- ماکس مالوان هم تصریح می‌کند مدرک برای زرتشتی بودن کورش وجود ندارد.[6] از همین روی عرض می‌کنیم کسانی که مدعی زرتشتی بودن کورش هستند، در پی فریب مردم هستند.

یک قاعده عقلانی برخاسته از حکمت وجود دارد که می‌گوید: «یقین، با احتمال و گمان نقض نمی‌شود.» و به عبارتی دیگر، یقین سابق، با شک لاحِق نقض نمی‌شود. یعنی فقط یقین است که می‌تواند یقینِ دیگری را کنار بزند. از آنچه گفته شد، درمی‌یابیم که کورش زرتشتی نبود و یقیناً سندی بر زرتشتی بودن او وجود ندارد. در این میان، مدعیانی که اصرار می‌کنند کورش، زرتشتی بود، باید دلایلی روشن و قانع‌کننده و متقن ارائه کنند. نه اینکه از احتمالات و اما و اگرها سخن بگویند. در مجموع هیچ دلیل عقلانی و تاریخی بر زرتشتی بودن کورش وجود ندارد.

پی‌نوشت:

[1]. بنگرید به: «آیا هخامنشیان عرب‌پرست نبودند؟»
[2]. بنگرید به: «سرنوشت کورش از نگاه گزنفون مورخ يونانى»
[3]. بنگرید به: «کورش هخامنشی و پرستش مردوک»
[4]. بنگرید به: «هخامنشیان و بعل»
[5]. بنگرید به: «سرنوشت کورش از نگاه گزنفون مورخ يونانى»
[6]. ماکس مالوان، تاریخ ایران کمبریج، جلد ۲، قسمت ۱ (کورش بزرگ) ترجمه تیمور قادری، تهران: نشر مهتاب، 1387، ص 494

تولیدی

دیدگاه‌ها

اولا بین عرب و عرب زبان چه فرقی هست؟ بعدش هم من در خوزستان بزرگ شدم ؛ شمال خوزستان یعنی دزفول و اندیمشک و ... فارس هستندو با لهجه محلی خودشان صحبت می کنند. قسمت جنوبی استان خوزستان عرب هستند و به عرب بودن خودشون افتخار هم دارن همانطور که به ایرانی بودنشان می بالند این دو هیچ تناقضی باهم ندارد مثل بقیه قومیت های ایرانی لر و کرد و ترک و....

بین عرب و عرب زبان تفاوت هست برادر من . . فرق هست کمی فکر کنید خواهشا.همانطور که مردم مصر عرب زبانند ولی عرب نیستند و خود به این موضوع معترفند (میگویند اگه ماهم فردوسی داشتیم زبانمان منقرض نمیشد عرب ها زبان بسیاری از کشورها را از بین بردند )

مردم مصر رو نمی دونم من درباره استان خودم حرف زدم در شهرهای عرب نشین خوزستان همگی معترفند که عرب هستند و ایرانی. تازه در کردستان که یکی دیگر از جبهه های جنگ بود هم که مردم کرد بودند نه پارس در آذربایجان هم که مردم ترک بودند. باز هم مدعی هستی همه ی اینان از میراث کوروش شما دفاع کرده اند؟ پس امثال شما کجا بودید ؟؟ ایران یک کشور با قومیت های متفاوته که هیچ کدام هم برتر از دیگر نیست شماها با تکیه بر یک قوم تفرقه اندازی می کنید! چرا همه ش در گذشته اید حال را دریابید

من با دوستان اهوازی و خوزستانی خودم صحبت کردم اونها معتقدند که ایرانیند و عربا زبان.مردم کرد و لر هم سابقه دیرینه و درخشانی در تاریخ ایذان دارند و از نژاد ایرانیند(لرها خود میگویند که فارسند و لرها میگویند که ماد هستند) در ضمن همه باهم یکیند و کسی بر دیگری برتری ندارند ولی سعی نکنید به مردم ایرانی ما برچسب عرب و عربزاده بزنید.در ضمن برادران ما در کنار شما درحال جنگ بودند و احتمالا شما درخواب غفلت بودی و انان را ندیده ایی .اسم بعضی از شهداروهم برات نوشتم و بسیاریی دیگر که اثری ازشون نیست کسانی که رفتند و هرگز برنگشتند (خود شماها نیز این تجربه را دارید)و همه و همه برای حفظ وطن مادری خود رفتند وطنی که اجدادشان نسل اندر نسل در ان زیسته اند و از این اب و خاکند.

یه تصحیح در پرانتز اعمال کنید لرها میگویند فارسند و کردها میگویند از تبار مادند

در ضمن بحث در مورد زرتشتی بودن یا نبودن کوروش است.بحث در مورد گذشته و تاریخ است نه حال و اینده .ولی به گمانم بحث از مسیر اصلی خارج شده و دیگر فایده ای ندارد.

جان باختگان زرتشتی زرتشتیان با فداكاری در جبهه نبرد تحمیلی عراق با ایران نیز شركت كردند و همراه با ملت ایران از ورود و تسلط بیگانگان به ایران جلوگیری كردند و جان خود را فدای ارزش های نیك انسانی این سرزمین كردند. • جان باخته ، مهرداد فرارونی ، در سال 1334 در تهران زاده شد. ادامه تحصیلات خود را در دانشكده فنی دانشگاه تهران گذراند در آغاز پیروزی انقلاب به یاری نیروی هوایی رفت و در 21 بهمن 1357 جان باخت. • جان باخته كامران گنجی ، در سال 1339 در كرمان زاده شد تحصیلات خود را در دبیرستان فیروزبهرام به پایان رسانید. در سال 1359 به خدمت سربازی دعوت شد و در 20 مهر ماه 1359 در جبهه سرپل ذهاب جان باخت. • جان باخته ، كیخسرو كیخسروی ، در سال 1329 در تهران زاده شد، دیپلم خود را از دبیرستان فیروزبهرام اخذ كرد سپس در دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در شانزدهم دیماه 1359 جان باخت. • جان باخته ، بهروز باستانی، در سال 1340 در تهران زاده شد تحصیلات خود را در دبیرستان فیروزبهرام به پایان رسانید سپس به خدمات سربازی • جان باخته ، پرویز آبادی ، در سال 1325 در كرمان زاده شد، تحصیلات را در كرمان به پایان رسانید و سپس در رشته مدیریت بازرگانی از انگلستان فارغ التحصیل شد. در سمت سرپرست بازرگانی شركت كشتیرانی در بندر امام خمینی (ره) و در تاریخ 27 مهر 1360 در پی بمباران هوایی دشمن جان باخت. • جان باخته ، داریوش شهزادی، در سال 1328 در تهران زاده شد، تحصیلات خود را در دبیرستان فیروزبهرام گذراند و سپس در رشته مهندسی برق الكترونیك از دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصیل گشت، در سازمان صدا و سیما انجام وظیفه می كرد و در شش آذرماه 1369 بر اثر انفجار بمب از سوی ضد انقلاب جان باخت. • جان باخته ، فرهاد خادم ، در سال 1336 در تهران متولد شد تحصیلات خود را در دبیرستان خوارزمی به پایان برد. در رشته مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد و به خدمت سربازی رهسپار گردید و در اول اسفند ماه 1360 در محور تنگ چزابه جان باخت. • جان باخته ، اسفندیار دارابیان، در سال 1299 در یزد زاده شد . پس از تحصیلات متوسطه وارد دانشكده پزشكی دانشگاه تهران شد. به طور داوطلب به عنوان پزشك برای خدمت به هم میهنان به جبهه اعزام گشت و در اول دیماه 1361 جان باخت. • جان باخته فریدون نژاد كی ، در سال 1324 در یزد متولد شد. پس از تحصیلات متوسطه وارد دانشكده پزشكی دانشگاه تهران شد. به طور داوطلب به عنوان پزشك برای خدمت به هم میهنان به جبهه شركت كرد و در هفتم مهر ماه 1362 در جبهه سومار جان باخت. • جان باخته جمشید گشتاسبی حسن آبادی در سال 1342 در یزد متولد شد. تحصیلات خود را در یزد و تهران تا دیپلم ریاضی گذراند. با استعداد و شانس زیادی برای ادامه تحصیل در دانشگاه ترجیح داد تا به دفاع از میهن بپردازد. جزو گروه كلاه سبزها در جزیره مجنون و در حمله بدر از اسفند ماه 1363 ناپدید شد و پس از سال ها به زمره جانباختگان در آمد. • جان باخته دیهیم شهریاری در سال 1338 در یزد زاده شد. تحصیلات خود را در كرمان به پایان رسانید.و پس از اعزام به خدمت سربازی در 26 امرداد ماه 1364 جان باخت. • جان باخته جهانبخش نمیرانیان در سال 1338 در یزد زاده شد . پس از تحصیلات متوسطه در تهران در رشته اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه تحصیل داد و به خدمت سربازی اعزام گردید و در تاریخ 19 شهریور 1365 در جبهه فاو ، جان باخت. • جان باخته رستم آذرباد در سال 1344 در یزد زاده شد . تحصیلات خود را در رشته اقتصاد به پایان رسانید. سپس به خدمت سربازی اعزام گردید و در روز 30 خرداد 1365 در جبهه سقز جان باخت. • جان باخته داریوش آبادیان در سال 1317 در كرمان زاده شد. پس از تحصیلات متوسط به استخدام سازمان توانبخشی درآمد، در تاریخ یازدهم اسفند ماه 1366 پس از اصابت موشك به منطقه مسكونی جان باخت. • جان باخته مهرداد آبادیان در سال 1327 در شهر كرمان زاده شد پس از تحصیلات در این شهر وارد دانشكده افسری تهران شد، چندین دوره تحصیلی در خارج از كشور داشت . استاد دانشكده افسری شیراز بود. در ماموریت خود در جبهه مجروح و در سال 1361 جانباز شد و پس از دوران بیماری در 1383 درگذشت. رفت و در تاریخ 22 مرداد 1360 جان باخت. اگه بعدش میخوای بگی همین تعداد... باید بگم که ما جزو اقلیت های مذهبی هستیم ولی همین شهدا باعث سربلندی دینشون و کشورشون هستند و خواهند بود

خدا همه ی شهدای میهن را غریق رحمت خدا کنه! دوست گرامی چه کنیم که اگر ما بخواهیم اسامی شهدای مان با بیوگرافی زندگیشان را ذکر کنیم این سایت که هیچ شاید تمام اینترنت هم کم باشد! قرار بود تعدادشون را ذکر کنی؟

یکی از برادران خود من در عجب شیر بو که به اسارت هم گرفته شد تا مرز شهادت هم رفت ولی خواست خدا چنین بود که زنده بماند و بازگشت

خدا برادر شمارو هم رحمت کنه و در کنار کسسانی که بهشون اعتقاد داره محشور بشه

جناب خان چرا جک میگب .. همین وطنی که میگیو کی ساخت(لابد امامان شیعه )؟؟کی بوجود اورد ؟؟ وطن ما میراث کوروش پدر ایران زمین بوده و هست که جوونای ما (ایرانیا )رفتن و جانشو فدا کردن ولی این حکومت لیاقت این جانفشانیو نداشت

اولا جناب خان جک گو!! اگه به قدمت باشه که کوروش مال 2500 سال پیشه باستان شناسان قدمت تمدن ایرانی را بیش از هفت هزار سال عنوان کردن پس اگر بحث میراث باشه اونا ارجحند که میراث برای ما بذارند چون مبنای شما قدمته؟ دوما اگر به اکثریت باشه که دین اکثریت قریب به اتفاق ما اسلامه همه هم بهش افتخار دارند دلیلش هم اینه که شما به هر کی بگی نامسلمون تو فرهنگ ایرانی یه فحش بهش دادی باور نداری امتحان کن!! اسم امامان ما رو هم نبرد چون اهلیتش رو نداری لیاقت میخواد که برای هر کسی وجود نداره! هر وقت یاد گرفتی با ادب صحبت کنی اجازه داری اسمی از ایشان بیاوری. اما در مورد لیاقت داشتن حکومت یا نداشتن هم تشخیص با مردمه حتما مردم تشخیص دادند که لیاقت جانفشانی برای حکومت هست که تو هشت سال دفاع مقدس در برابر اربابان شما و نوکرانش و تمام دنیا مقاومت کردند و پیروز شدند الان هم همین وجود داره که آمریکا مجبور شده پای میز مذاکره بیاد!

شما بشین تاریخو بخون قبل از 2500 سال پیش چیزی به اسم ایران واحد وجود نداشت .... حکومت ماد پارس و .... جدا بود . برای اولین بار کوروش این ملت ها را یکپارچه ساخت ... شما کلا تاریخ را تکذیب میکنید مغلطه و فقط مغلطه... در ضمن شما نیز ادبیات خودتونو حفظ کنید تا همانند خود با شما صحبت نشود

اولا برای شما متاسفم که این همه ایران ایران می کنی ولی تاریخ کشورت رو هم به خوبی نمی دانی و اصرار داری که تاریخ ایران بیش از 2500 سال پیش نیست البته از کوروش پرستان که همه چیز رو در کوروش می بیند بعید نیست (چیزی نمانده که بگند کوروش خالق ایران بوده پناه بر خدا) در حالی که ما قبل از کوروش حکومت مادها را داریم و قبل از آن حکومت ایلامی ها و همین طور قبل از آنان حکومتهای دیگر در جای جای این خاک وجود داشتند باور نداری از باستان شناسان بپرس! اسم ایران هم از زمانی که آریایی ها به ایران آمدند گذاشته شد نه زمان کوروش. کاری که کوروش کرد گسترش قلمرو فرمانروایی خود بود که بسیار بزرگتر از ایران کنونی بود اگر به قول شما میراث کوروشی وجود داشته باشد باید تمام قلمرو او را شامل شود و نه فقط ایران امروزی! که نکته جالب هم اینه که با بی لیاقتی شاهان قاجار و پهلوی بیشتر این میراث مورد ادعای شما برباد رفت! پس مدعیان میراث کوروش چرا همت خود را به کار نمی گیرند و سعی نمی کنند میراث از دسته رفته پادشاه افسانه ای شان را بدست آورند؟؟؟!!!!

بابک جان .... عزیز دل برادر منظور ایشان حکومت یکپارچه ایی به اسم ایران یا پرشین بود ... نگفت که ایران وجود نداشته که!!! بله کاملا درسته ما قبل از ورود اریاییان تمدن‌های شهر سوخته (در سیستان)، تمدن ایلام (در شمال خوزستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، تپه گیان (در نهاوند) و تمدن کاسی‌ها (در کرمانشاه و لرستان) و تپورها در تبرستان (مازندران) در سرزمین خود داشتیم و بعد از ورود انها پادشاهان ماد و حکومت های محلیو داشتیم (که تبعیض نژادی هم موج میزد مثلا استیاگ همیشه پارسیان رو که زیر دستان او بودند تحقیر میکرد و خود و نژاد خود را برتر میدانست(منبع تاریخ هرودوت)ولی حکومت یکپارچه ایی مانند امپراطوری هخامنشی نداشتیم اولین بار این کشور را بصورت یکپارچه در زمان هخامنشیان میبینیم .... در ضمن 4000 سال پیش که اریایی ها وارد ایران شدند چیزی به اسم ایران(منظور کلمه است) نبود بلکه ایرانویچ نام میبردند (که اشاره به سرزمینی بود که ارایی ها از انجا سرچشمه گرفته بودند که این واژه بیشتر در اوستا و کتاب وداهای هندی بود ).واژه ایران نخستین بار توسط اردشیر اول (بنیانگذار سلسله ساسانی) در سنگ‌نبشته نقش رستم در فارس و سپس در سکه‌هایش گواهی شد.پس تا قبل از ساسانیان اسمی به عنوان ایران نبود بلکه از ان به عنوان پرشین(از هخامنشین تا اواخر دوره ی اشکانی) و بعد از ساسانیان ایران عنوان شد.

در ضمن کوروش افسانه ای نیست وجود تاریخی داشته و بیش از هر انسان دیگری که شما بهش معتقدی (منظورم نوح و ابراهیم و موسی و ...است ) سند تاریخی برای اثبات وجودش هست

منظورم از افسانه ای دروغین بودن نبود دوست گرامی منظور سخنان افسانه ای شما در مورد او بود و الا وجود پادشاهی به اسم کوروش رو کسی رد نمی کنه اما پیامبرایی که گفتی وجودشون قطعی است چون دههابرابر امثال کوروش دلیل براشون وجود داره اما نکته اینکه که چطور شما به کمترین اسناد در مورد زرتشت اکتفا می کنید ولی سایر پیامبران را رد می کنید

مثلا یکیشو بگو ببینم . کدوم یک از این پیامبران مثل موسی و نوح و ... وجود تاریخی دارند؟ اگه موافقی یه صفحه جدید باز کنید تا در مورد این پیامبران بحث کنیم من با اشتیاق فراوان حاضرم بحث کنم.

اما در مورد ادبیات من، نوشته هایم تماما در این جا موجود هستند بگو کجا توهین کردم ؟؟ جز اینکه هرگاه جناب عالی توهین کردی مثل خودت نه بیشتر جواب دادم

در ضمن جنگ ایران و عراق اتش بس شد نه میروزی کسی بر دیگری

میروزی نه پیروزی! ادبیات فارسی یا به قول شما پارسی را لااقل درست بنویسد! در مورد جنگ هم الان در حال کنونی ایران پیروز شده یانه؟؟؟ فکر نکنم اینقدر با کشورت دشمن باشی که پیروزیش رو هم انکار کنی؟؟ همین که مثل شاهدان بی لیاقت قاجار و پهلوی چیزی از خاک کشورمان را با جنگ یا معاهده یا غیره به دشمن ندادیم و 8 سال در برابر تمام دنیا کمر خم نکردیم بهترین و بزرگترین پیروزیه؟ نشانه اش هم امروز پیداست باور نداری چند روز دیگه اربعین نگاه کن وقتی زائران حسینی با عزت واحترام و کمترین تشریفات دیپلماتیک وارد خاک عراق می شوند و به زیارت امام شان می روند. اون وقت نظر بده کی پیروز شده؟؟

با حرفت موافقم که دولت قاجار یک دولت بی لیاقت بود واقعا ننگم میاد وقتی اسمشو به زبون میارم نه تنها هیچ خدمتی نکردند که تمام قلمرو ایران را فدای بل هوسی خود کردند .... ولی در مورد پهلوی باید بگم در ان زمان مردم بحرین به میل خود از ایران جدا شدند. در ۴ ژانویه ۱۹۶۹ شاه ایران در نشستی خبری در دهلی نو موضع معتدل‌تری اتخاذ کرده و از حق اهالی بومی برای تعیین سرنوشت خود از طریق یک همه‌پرسی سخن گفت؛ «... چنانچه مردم بحرین علاقه‌مند به الحاق به کشور من نباشند، ایران ادعای ارضی خود را نسبت به این جزیره پس خواهد گرفت...» س از چندین ماه مذاکرات محرمانه ایران در ۹ مارس ۱۹۷۰ (اسفند ۱۳۴۹) با درخواست از دبیرکل سازمان ملل برای اعمال مساعی جمیله به منظور تشخیص خواست واقعی مردم بحرین پیشقدم شد. ایران اعلام کرده بود نظر نمایندگان سازمان ملل را در صورتی که با تایید شورای امنیت سازمان ملل همراه باشد خواهد پذیرفت. بریتانیا نیز از پیشنهاد استقبال کرده و اوتانت دبیرکل سازمان ملل هیئتی را به ریاست ویتوریا گیچاردی را مأمور انجام این کار کرد. هیئت سازمان ملل ادعا کرد که پس از گفتگو با طیف گسترده‌ای از مقامات مذهبی و مدنی و مردم عادی اعلام کرد که تقریباً تمام مردم بحرین خواهان یک حکومت کاملاً مستقل هستند و اکثریت بزرگی از آن‌ها آن را یک کشور عربی می‌دانند. این تصمیم در شورای امنیت تایید شده و بحرین استقلال خود را در ۱۴ اوت ۱۹۷۱ اعلام کرد و ایران نیز اولین کشوری بود که آن را به رسمیت شناخت . مردم بحرین به میل خود از ایران جدا شد.

آقای کامبیز به جناب سامان میگویید که در مورد چیزی که نمیدانید قضاوت نکنید در حالی که خودتان در کمال تعجب!! میگویید اگر هم شهدا گفته باشند که برای اسلام و دین رفته اند چون من میگویم که برای میراث کوروش رفته اند پس حتما برای میراث کوروش رفته اند!!! یا خدا اینجور تعصب و تکبر را هیچ جا ندیده ام، چطور به خود اجازه میدهید که چنین حرف بی معنی ای را بزنید. جناب کامبیز جزم اندیشی و تعصب و دروغ نابودکننده است نابودکننده، عقل و دل و جان را تباه میکند انسان را به وادی هلاکت میبرد، چرا چنین میکنید. دوستان چرا دارید با چنین افرادی بحث میکنید، کسی که اگر روز باشد و میگوید چون من میگویم شب است پس شب است چطور میخواهد حقیقت را ببیند. نمیدانم چرا یکدفعه دلم گرفت واقعا به کجا میخواهیم برسیم به چه قیمتی..... نمیدانم.

عجب حرف جالبی!!! شهدا بخاطر حفظ میراث کوروش رفتن و شهید شدن!!! به نظرم میراث کوروش بیش از این حدود مرزی هست، پس شما هم دست به کار بشین و مابقی حدود و میراث کوروش را بدست آورید!!! دوست گرامی، مذهب اکثر افرادی که در جنگ شرکت کردند مسلمان بود و هیچ موقع یک ایرانی مسلمان در مقابل هیچ ظالمی سر تسلیم فرود نمیاره و این ربطی به اینکه کشور ارث ومیراث چه کسی هست نداره و الا در وصیت یکی از شهدا بیان می شد که من برای بدست آوردن و حفظ میراث کوروش این کار را انجام می دهم، و حتی شما می توانید وصیت نامه حانباختگان زرتشتی رو هم نگاه کنید، هیچ یک این میراثی که شما بیان می دارید را در آن موقع به یاد نداشتند.

kourosh عزیز ... مگه برای حفظ وطن نرفتند؟؟ این وطن رو برای اولین بار چه کسی متحد کرد و نامش را پرشین یا سرزمین پارسیان نامید و در دوره ها و حکومت های بعد به تقلید از او بر این سرزمین حکمرانی کردند و این سرزمین یکپارچه ماند؟

کامبیز گرامی، نگین این حرف رو!!! به نظرم نقش داریوش در متحد کردن کشور بیشتر از کوروش بوده است!!! سرزمین هم پارسیان نیست و سرزمین پارس درست هست!!! طبق کدام منبع می گویید که اولین بار کوروش نام این سرزمین را پرشین یا پارسیان(که پارس درست هست) نامید؟

پرشین تا پیش از سده بیستم میلادی نام یونانی و لاتین کشور "ایران" بود که تاریخ نویسان ( چون هرودوت گزنفون و دیگر تاریخ نویسان یونانی ) از ان نام در کتب خود استفاده کرده اند و این نام از تشکیل دولت هخامنشی به بعد چه در ایران و خارج از ایران استفاده شده است ... و این مشخص است که کوروش به عنوان موسس این حکومت این نام را بر کشور نهاده است. و وقتی تاریخ نویسان از زبان کوروش جمله ی را نقل کرده اند که دران نام سرزمین ایران بوده انرا پرشین ضبط کرده اند و این خود دلیلی بر ان است. چون هرودوت وقتی تاریخ قبل هخامنشیان را نقل میکند از ایران به عنوان پرشیا یاد نمیکند و از هر دولت و سرزمین به اسم خود نام میبرد(مثل سرزمین ماد و .... )ولی وقتی به تاریخ هخامنشیان میرسد نام ایران را از زبان کوروش و دیگر پادشاهان پرشیا نام میبرد(چون کوروش تمام این سرزمین ها را برای اولین متحد کرد و اولین شاه هخامنشی بود و بر اساس سنت قدیم اولبن پادشاه نام هرکشوری را که بر ان حکومت میکند انتخاب میکرد ) این خود دلیلی بر این است که کوروش به عنوان موسس این حکومت نام ایران را پرشین یا سرزمین پارسیان نام نهاده باشد.

بابک جان ! کامبیز جان ! این کشور نه مال برادر شهید عزیز شماست ! مه مال کورش دوست داشتنی شما ! نه مال من و نل مال شما ! هیچکس مالک چیزی نیست ! چون هیچ چیز ابدیت ندارد ! حرفهای من سفسطه نبود ! من خواستم پرخاش دوسمان را با خوش رویی پاسخ دهم ! خانم ثریا ! من کوروش پرست نیستم ! اما هم به کوروش احترام میگذارم ! هم به برادر شهید بابک ! کوروش محمد ، علی ، همه و همه هرچه کردند ! برای خود کردند ! حال ما پاسخ دهیم ! ما چه کرده ایم !؟ بعضی دوستان ! همچون حرف میزنند انگار در کاخهایشان نشسته اند و بی خبرند ! از زنان و دخترانی که از فقر و تهی دستی تن به فاحشگی داده اند ! در صورتی که نان جایی دیگر زیاد است ! انگار شما در کره ی مریخ رندگی میکنید ! فقط کافیست با راننده تاکسی سلام کنی ! تا انواع دردهایش را به تو بگوید ! نمیگویم همه جای دنیا خوب است ! اما ما که مدعی هستیم چرا !؟ در مملکت ما مدعی زیاد است ! اگر ما مدعی نبودیم که بهترینیم باشد ! باشد که هرچه سرمان بیاید هیچ ! اما وقتی بعضی ها دم از عصمت میزنند و نان میبرند ! آن را چه کنیم ؟؟ بیایال کوروش ! حال تخریب چند تکا استخان بی جان که در یک مقبره ی کوچک افتاده که را بزرگ میکند !؟ چرا باید ترسید ؟،؟ مقبره ی دیگران کا بزرگتر است ! پس نترسید ! گنجایش و راه دست پول ریختن در انها هم ایلی بیشتر است ! بیایال کوروش شوید ! بر دنیا واضح است که شخصیتش چیست ! این یخنان تنها از خودیها شنیده میشود ! باشد که روزی با چشمهای بازتر ببینیم چه پیرامونمان در جریان است

جناب فرزین فارسی را پاس بداریم فکر کنم هیچ کس با این جمله مشکلی نداشته باشد سخنان شما چنان غلط املایی داشت که قابل فهم نبود بماند غلط های نگارشی

فارسی نه پارسی عزیز دلم

کامبیز من که در نظر سامان ندیدم که حرف از سه نفر زده باشه!!! چقدر خوب و البته ناشیانه خودت رو لو دادی. دروغ دروغ دروغ.... شما همتون دروغگو هستید و در دروغ خواهید ماند. گرچه این را هم میدانم که باز دروغی دیگر برای این دروغت خواهی زد البته شایدم خواهید زد!

شما میتونی اینجوری فکر کنی

اینو نگی چی بگی، ولی بدلیل اینکه میبینم اوضاع فکریت چندان تعریفی نداره میگم باشه! برو خوش باش.

بهتره احترام خودتو نگهداری . برای من مهم نیست که توی عقب مانده ی ذهنی چگونه قضاوت میکنی . شمایید که بجای بحث درست بحث را به بیراهه کشانده اید تا از ان فرار کنید شمایید که دچار آشوب زدگی فکری هستید جناب بی نام و نشان که سعی میکنید با تمسخر عیب های خودتو بپوشانید.

اوه اوه اوه اوه یواش تر چه خبره، انگار یادت رفت که داری با نام زرتشتی نظر میذاری! تا الآن فکر میکردم که وضعیت فکریت تعریفی نداره، ولی الآن میبینم که حال روحیت هم که خوش نیست. البته همین عصبانیتت تاییدیه برای حرفی که قبلا زدم. بحث درست!!! میخوام حرفی نزنما، میترسم باز ناراحت بشی ولی آخه دوست من، ازم انتظار نداشته باش که برای این حرفهای بچه گانه ات بخوام باهات بحث کنم، اصلا حالا که اینطور شد چون راضی به ناراحتیت نیستم باهات هم عقیده میشم، من هم قبول میکنم که شهدای عراقی ایی که در زمان جنگ علیه صدام کنار رزمندگان ایرانی جنگیدند و شهید شدند برای میراث کوروش جنگیدند! من قبول میکنم که شهدای افغانی و بحرینی ایی که با سربندهای یا حسین یا زهرا یا مهدی جنگیدند و شهید شدند برای میراث کوروش جنگیدند! پنج هزار غیر ایرانی ای که در جنگ تحمیلی برای اسلام و با عشق اهل بیت جنگیدند و شهید شدند برای میراث کوروش جنگیدندا! راستی میدونستی خود امام خمینی که رهبری این دفاع مقدس رو بر عهده داشت برای میراث کوروش مبارزه میکرد! توی حرفای شهدا هم کاملا مشهوده همه برای میراث کوروش شهید شدند! اصلا عکس ها و فیلم ها هست وصیتنامه های شهدا هست سخنانشون هست جانبازان هستند نام رمزهای عملیات هست..... همه و همه حکایت از این دارند که شهدا برای میراث کوروش جنگیدند! کاملا باهات موافقم. راضی شدی دوست من آتش تعصبت فروکش کرد! خدا رو شکر. به قول دوستمون که خیلی خوب گفت بیچاره حضرت زرتشت با داشتن چنین پیروانی که شعار راه خود را پندار پلید کردار زشت و گفتار دروغ قرار داده اند، البته باید گفت بیچاره شما بدبختها با این وضعیت فکری!

فرزین همه ما امیدواریم همه با چشم باز دپیرامون خودشونو نگاه کنن....ولی منظور شما از پیرامون شامل خود کشور و مسایل داخلش است در حالی که ما شیعیان پیرامون خودمان را شامل اتفاقات خارج از کشور هم میدانیم....که چه بلایی بر سر امثال شما دارن میارن و شما را مقابل مذهب و دین اصلی کشورمان قرار میدهند....شما به تاریخ بهتر نگاه کن که تمام حکومتهایی که فروپاشی شدن از داخل و جنگ داخلی بوده

برادرای عزیز سایت و دیگر دوستان اگه این مدت حرفی زدیم که باعث ناراحتیتون شدم به بزرگی خودتون ببخشید ... مشکلی برام پیش اومده و نمیتونم تا یک مدتی در بحث باشم حلال کنید ... فرا رسیدن محرم و ایام سوگواری امامتون رو تسلیت میگم .... شبتون خوش

کامبیز: این برادر مسلمان ما نمیداند که مردم ایران در ۸ سال دفاع مقدس از میراث کوروش (کشور ایران)دفاع کرده اند و به خود و دیگر ساده اندیشان اجازه ی توهین به این شخص والا مقام را میدهند. ....کوروش:همین وطنی که میگیو کی ساخت(لابد امامان شیعه )؟؟کی بوجود اورد ؟؟ وطن ما میراث کوروش پدر ایران زمین بوده و هست که جوونای ما (ایرانیا )رفتن و جانشو فدا کردن.....کامبیز:بنده کاری به وصیت شهدا ندارم ... این کشور میراث کوروش است و مردم در ۸ سال دفاع مقدس از میراث او دفاع کردند تمام!! حرفهای بچه گانه، آدم خندش میگیره، با یه عده که سطح فکرشون اندازه ی یک بچه هم نیست دارید صحبت میکنید.

چقدر زشت و زننده، با نام های دیگر بی احترامی و توهین و با نام زرتشتی حرفهای زیبا! البته از اینجور آدمها چیز دیگری هم انتظار نمیرفت، این نشانگر حقارت این افراد است، بیچاره حضرت زرتشت با داشتن چنین پیروان دروغینی که شعار خود را پندار زشت کردار زشت و گفتار نیک قرار داده اند.

بابک شما از تمام حرفهای من غلط املایی رو فهمیدی !؟ من سریع تایپ کردم ! شرمنده اگر ناخکانا بود اما ! بی شک قابل درک و فهم بود !

محسن جان چایی دوم !!!! از راه برس پسرجون بعد نطریه پردازی کن....نیومده میخوای بری؟؟؟ طرف تو 14 صفحه یه کامنت گذاشته فکر کرده کدخداست مثلا الان دیگه بحثو جمع کرد تموم شد....برو عزیزم سر درس و مشقت.....

متاسفم برای خودمون برای تمدن 7000 ساله که 1 عده خرافه ایی به ظاهر ایرانی انقدر راحت پادشاهی که دنیا ستایشش میکنه رو میخوان بد نشون بدن به خاطر منافع شخصی این قطار راه افتاده ایران به زودی برمیگرده به چیزی که بوده حرفی ندارم

جناب از راه نرسیده گرد خاک به را انداختنی شمایی که به راحتی تهمت خرافه ای به بقیه می زنی خودت خرافه ای نیستی که بدون دلیل مدرک حرف می زنی دیگه! با کدام سند مدرک مدعی هستی تمام دنیا نشستند و کوروش شما رو تحسین می کنند اصلا مگه دنیا بیکاره یه فرد مال 2500 سال پیش را ستایش کنند هر فرهنگی شخصیت های خودش رو داره و به اونا می باله

گل پسر تو برای خودت تاسف بخور که با اینکه میدونی 7000 سال تمدن وجود داره ولی به پادشاه 2500 سال پیش مینازی!!!! جناب ایرانی اصیل( الکی مثلا ایرانیه) شما 1 کشور معرفی میکنی که دارن کوروش را میستایند!!!! حالا گیرم که درست میگی همچین موضوعی هست و کوروشو میستایند.... ایا اونا هم از دید شما وطن فروشن یا نه چون اعتقادات شمارو قبول دارن روشنفکرن؟؟؟ میدونی چی از همه بیشر ناراحت کننده است؟؟؟اینکه اونایی که شماهارو به این روز انداختن و افسار بر گردنتون انداختن تا ارابهای اونارو راه ببرید فکر کنند همه ملت مثل شماها ادمهای بی سواد و ساده که راحت بازی میخورند هستن....اونی که وطن فروش واقعی هستش شمایید نه ما.... اگر شماها به خاطر اعتقاد داشتن به بهترین خلق خدا در تمام خلقت کسی که رحمة للعالمين هستش مارو به خیانت متهم میکنید من خودم به شخصه خیانتکارترین ادم از نگاه شما هستم و مینازم و افتخار میکنم به این لطفی که خدا به من کرده (خودم و پدر و مادرم به فدای یک تار موی حضرت محمد (ص) ).... اون قطاری که سوارش شدی و راه افتاده قطار شهربازیه و شاید منظرهای اطرافش قشنگه ولی مقصدی وجود نداره داره دورخودتون میچرخونتتون.... ملک الشعرا بهار شعر قشنگی داره که میگه: ((((گرچه عرب زد چو حرامی به ما)))) ((((داد یکی دین گرامی به ما)))) ((((گرچه زجور خلفا سوختیم)))) ((((زآل علی معرفت آموختیم)))) ((((دین بگرفتیم و عرب رانده ایم)))) ((((زنده و جاوید از آن مانده ایم)))))

سلام مخلص جان. ببین برادر هرکس اعتقاد مخصوص به خودشو داره و این تعصب بی جاست که کار مارو خراب کرده و مارو بجان هم انداخته.تا ما و مردم ما به این باور نرسند که هر انسانی حق داره راه خودشو انتخاب کنه این جنگ و جدل های بی فایده ی مذهبی ادامه خواهد داشت و بی پایان خواهد بود.من خودم شخصا دین و ایین خودمو نه موروثی که با تحقیق برگزیده ام و اگر به کوروش مینازم نه بخاطر تبلیغ دیگران بلکه با خواندن چندین کتاب در مورد زندگیش به او علاقه پیدا کردم چون برداشت بنده از او با برداشت شما کاملا متفاوت است شما عقیدتی برخورد میکنی و من طور دیگری . این که هرکس اعتقاد شمارو قبول نداره دلیل بر کافر و مشرک بودن او نیست اگه به اینگونه قضاوت باشه شما نیز به عقیده ی ما کافری!!کافر و مشرک بودن هرکس قضاوتش با خداست نه ما. در ضمن چطور یاد کردن از کسی که 2500 سال پایه گذار اولین امپراطوری جهان بود که درس ازادگی داد و بهترین خدمت رو به مردم خودش کرد (که در تاریخ هرودوت و گزنفون به تفصیل بیان شده ) که تا 2500 سال بعد نمونه ی انرا در هیچ کجای جهان مشاهده نمیکنیم بت پرستی و تحت سلطه در امدن بیگانگانست و لی پیروی از کسانی که عرب بوده اند و در 1400 سال پیش میزیسته اند و دین دیگری را بر ما و بسیاری از مردم جهان تحمیل کرده اند بت پرستی نیست؟؟ جواب ) هیچ کدام بت پرستی نیست چرا که نظر و عقیده ی هرکس و هر شخص محترم است هیچ تفاوتی میان یک ایرانی مسلمان و یک ایرانی زرتشتی نیست(عقیده یک مسعله ی شخصیست ) و ابنکه زمان زندگی اونا مهم نیست بلکه افکار و راه انها مهم است برای همین امام حسین بعد از گذشت 14 قرن در یاد شیعیان زنده است و کوروش نیز بعد از گذشت25 قرن هنوز در یاد ما و ایرانیان زندست. همه ما سوار یک کشتی ایم و در آخرت همه بر اساس اعمال خود ماخذه خواهند شد و به عقیده ی ما اگر کسی کافر باشد ولی اعمال درستی داسته باشد باید پاداش اعمال نیکوی خود را ببیند.امیدوارم پاسخم قانع کننده باشد

زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده ست کار که فر کیانی کند آرزو تفو بر تو ای چرخ گردون تفو// این شعر فردوسیو بخون و هی با خودت ضم ضمه کن تا ملکه ی ذهنت بشه تا بدونی از کجا امده ایی... توجه کن در شعرش تمام اعراب رو ازدم گفته استثناهم برا کسی قاعل نشده(اگه مردی نظرمو پخش کن)

خدا رو شکر که فردوسی زنده نیست و الا این ضم ضمه کردنی که شما نوشتی رو می دید، از شعر خود بر می گشت!!! اگر کمی دقت می کردید باید نسبت به این شعر از فردوسی خُرده می گرفتید، چون در ایران اعراب هم زندگی می کنند که اولین افرادی بودند که در مقابل صدام ملعون ایستادگی کردند و از مردم و ناموس ایران دفاع کردند!!! اگر کمی در مورد تاریخ ایران باستان مطالعه داشتید، متوجه می شدید که بدتر از خوردن شیر شتر و سوسماری که بعضی از عرب ها می خورند، چیزهای بدتری هم بوده!!!!

اره بوده بدترشم بود مثل زنده به گور کردن دختراشون .زنان پرچمیشون و......

البته اون مواردیو که ذکر کردم(زنده بگور کردن دختر ها و زنان پرچمی و...)منظور در عربستان بود یه وقت جو نگیرتتون بگین در مورد ایران این حرفو زده.

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.