افزودن نظر جدید

یه تصحیح در پرانتز اعمال کنید لرها میگویند فارسند و کردها میگویند از تبار مادند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.