افزودن نظر جدید

من با دوستان اهوازی و خوزستانی خودم صحبت کردم اونها معتقدند که ایرانیند و عربا زبان.مردم کرد و لر هم سابقه دیرینه و درخشانی در تاریخ ایذان دارند و از نژاد ایرانیند(لرها خود میگویند که فارسند و لرها میگویند که ماد هستند) در ضمن همه باهم یکیند و کسی بر دیگری برتری ندارند ولی سعی نکنید به مردم ایرانی ما برچسب عرب و عربزاده بزنید.در ضمن برادران ما در کنار شما درحال جنگ بودند و احتمالا شما درخواب غفلت بودی و انان را ندیده ایی .اسم بعضی از شهداروهم برات نوشتم و بسیاریی دیگر که اثری ازشون نیست کسانی که رفتند و هرگز برنگشتند (خود شماها نیز این تجربه را دارید)و همه و همه برای حفظ وطن مادری خود رفتند وطنی که اجدادشان نسل اندر نسل در ان زیسته اند و از این اب و خاکند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.