افزودن نظر جدید

اولا برای شما متاسفم که این همه ایران ایران می کنی ولی تاریخ کشورت رو هم به خوبی نمی دانی و اصرار داری که تاریخ ایران بیش از 2500 سال پیش نیست البته از کوروش پرستان که همه چیز رو در کوروش می بیند بعید نیست (چیزی نمانده که بگند کوروش خالق ایران بوده پناه بر خدا) در حالی که ما قبل از کوروش حکومت مادها را داریم و قبل از آن حکومت ایلامی ها و همین طور قبل از آنان حکومتهای دیگر در جای جای این خاک وجود داشتند باور نداری از باستان شناسان بپرس! اسم ایران هم از زمانی که آریایی ها به ایران آمدند گذاشته شد نه زمان کوروش. کاری که کوروش کرد گسترش قلمرو فرمانروایی خود بود که بسیار بزرگتر از ایران کنونی بود اگر به قول شما میراث کوروشی وجود داشته باشد باید تمام قلمرو او را شامل شود و نه فقط ایران امروزی! که نکته جالب هم اینه که با بی لیاقتی شاهان قاجار و پهلوی بیشتر این میراث مورد ادعای شما برباد رفت! پس مدعیان میراث کوروش چرا همت خود را به کار نمی گیرند و سعی نمی کنند میراث از دسته رفته پادشاه افسانه ای شان را بدست آورند؟؟؟!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.