افزودن نظر جدید

در ضمن بحث در مورد زرتشتی بودن یا نبودن کوروش است.بحث در مورد گذشته و تاریخ است نه حال و اینده .ولی به گمانم بحث از مسیر اصلی خارج شده و دیگر فایده ای ندارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.