افزودن نظر جدید

در ضمن جنگ ایران و عراق اتش بس شد نه میروزی کسی بر دیگری
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.