افزودن نظر جدید

در ضمن کوروش افسانه ای نیست وجود تاریخی داشته و بیش از هر انسان دیگری که شما بهش معتقدی (منظورم نوح و ابراهیم و موسی و ...است ) سند تاریخی برای اثبات وجودش هست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.