افزودن نظر جدید

مردم مصر رو نمی دونم من درباره استان خودم حرف زدم در شهرهای عرب نشین خوزستان همگی معترفند که عرب هستند و ایرانی. تازه در کردستان که یکی دیگر از جبهه های جنگ بود هم که مردم کرد بودند نه پارس در آذربایجان هم که مردم ترک بودند. باز هم مدعی هستی همه ی اینان از میراث کوروش شما دفاع کرده اند؟ پس امثال شما کجا بودید ؟؟ ایران یک کشور با قومیت های متفاوته که هیچ کدام هم برتر از دیگر نیست شماها با تکیه بر یک قوم تفرقه اندازی می کنید! چرا همه ش در گذشته اید حال را دریابید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.