افزودن نظر جدید

اولا بین عرب و عرب زبان چه فرقی هست؟ بعدش هم من در خوزستان بزرگ شدم ؛ شمال خوزستان یعنی دزفول و اندیمشک و ... فارس هستندو با لهجه محلی خودشان صحبت می کنند. قسمت جنوبی استان خوزستان عرب هستند و به عرب بودن خودشون افتخار هم دارن همانطور که به ایرانی بودنشان می بالند این دو هیچ تناقضی باهم ندارد مثل بقیه قومیت های ایرانی لر و کرد و ترک و....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.