افزودن نظر جدید

البته اون مواردیو که ذکر کردم(زنده بگور کردن دختر ها و زنان پرچمی و...)منظور در عربستان بود یه وقت جو نگیرتتون بگین در مورد ایران این حرفو زده.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.