افزودن نظر جدید

چقدر زشت و زننده، با نام های دیگر بی احترامی و توهین و با نام زرتشتی حرفهای زیبا! البته از اینجور آدمها چیز دیگری هم انتظار نمیرفت، این نشانگر حقارت این افراد است، بیچاره حضرت زرتشت با داشتن چنین پیروان دروغینی که شعار خود را پندار زشت کردار زشت و گفتار نیک قرار داده اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.