افزودن نظر جدید

فرزین همه ما امیدواریم همه با چشم باز دپیرامون خودشونو نگاه کنن....ولی منظور شما از پیرامون شامل خود کشور و مسایل داخلش است در حالی که ما شیعیان پیرامون خودمان را شامل اتفاقات خارج از کشور هم میدانیم....که چه بلایی بر سر امثال شما دارن میارن و شما را مقابل مذهب و دین اصلی کشورمان قرار میدهند....شما به تاریخ بهتر نگاه کن که تمام حکومتهایی که فروپاشی شدن از داخل و جنگ داخلی بوده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.