افزودن نظر جدید

زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده ست کار که فر کیانی کند آرزو تفو بر تو ای چرخ گردون تفو// این شعر فردوسیو بخون و هی با خودت ضم ضمه کن تا ملکه ی ذهنت بشه تا بدونی از کجا امده ایی... توجه کن در شعرش تمام اعراب رو ازدم گفته استثناهم برا کسی قاعل نشده(اگه مردی نظرمو پخش کن)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.