افزودن نظر جدید

کامبیز من که در نظر سامان ندیدم که حرف از سه نفر زده باشه!!! چقدر خوب و البته ناشیانه خودت رو لو دادی. دروغ دروغ دروغ.... شما همتون دروغگو هستید و در دروغ خواهید ماند. گرچه این را هم میدانم که باز دروغی دیگر برای این دروغت خواهی زد البته شایدم خواهید زد!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.