افزودن نظر جدید

کامبیز گرامی، نگین این حرف رو!!! به نظرم نقش داریوش در متحد کردن کشور بیشتر از کوروش بوده است!!! سرزمین هم پارسیان نیست و سرزمین پارس درست هست!!! طبق کدام منبع می گویید که اولین بار کوروش نام این سرزمین را پرشین یا پارسیان(که پارس درست هست) نامید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.