افزودن نظر جدید

بابک جان .... عزیز دل برادر منظور ایشان حکومت یکپارچه ایی به اسم ایران یا پرشین بود ... نگفت که ایران وجود نداشته که!!! بله کاملا درسته ما قبل از ورود اریاییان تمدن‌های شهر سوخته (در سیستان)، تمدن ایلام (در شمال خوزستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، تپه گیان (در نهاوند) و تمدن کاسی‌ها (در کرمانشاه و لرستان) و تپورها در تبرستان (مازندران) در سرزمین خود داشتیم و بعد از ورود انها پادشاهان ماد و حکومت های محلیو داشتیم (که تبعیض نژادی هم موج میزد مثلا استیاگ همیشه پارسیان رو که زیر دستان او بودند تحقیر میکرد و خود و نژاد خود را برتر میدانست(منبع تاریخ هرودوت)ولی حکومت یکپارچه ایی مانند امپراطوری هخامنشی نداشتیم اولین بار این کشور را بصورت یکپارچه در زمان هخامنشیان میبینیم .... در ضمن 4000 سال پیش که اریایی ها وارد ایران شدند چیزی به اسم ایران(منظور کلمه است) نبود بلکه ایرانویچ نام میبردند (که اشاره به سرزمینی بود که ارایی ها از انجا سرچشمه گرفته بودند که این واژه بیشتر در اوستا و کتاب وداهای هندی بود ).واژه ایران نخستین بار توسط اردشیر اول (بنیانگذار سلسله ساسانی) در سنگ‌نبشته نقش رستم در فارس و سپس در سکه‌هایش گواهی شد.پس تا قبل از ساسانیان اسمی به عنوان ایران نبود بلکه از ان به عنوان پرشین(از هخامنشین تا اواخر دوره ی اشکانی) و بعد از ساسانیان ایران عنوان شد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.