افزودن نظر جدید

kourosh عزیز ... مگه برای حفظ وطن نرفتند؟؟ این وطن رو برای اولین بار چه کسی متحد کرد و نامش را پرشین یا سرزمین پارسیان نامید و در دوره ها و حکومت های بعد به تقلید از او بر این سرزمین حکمرانی کردند و این سرزمین یکپارچه ماند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.