افزودن نظر جدید

منظورم از افسانه ای دروغین بودن نبود دوست گرامی منظور سخنان افسانه ای شما در مورد او بود و الا وجود پادشاهی به اسم کوروش رو کسی رد نمی کنه اما پیامبرایی که گفتی وجودشون قطعی است چون دههابرابر امثال کوروش دلیل براشون وجود داره اما نکته اینکه که چطور شما به کمترین اسناد در مورد زرتشت اکتفا می کنید ولی سایر پیامبران را رد می کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.