افزودن نظر جدید

خدا رو شکر که فردوسی زنده نیست و الا این ضم ضمه کردنی که شما نوشتی رو می دید، از شعر خود بر می گشت!!! اگر کمی دقت می کردید باید نسبت به این شعر از فردوسی خُرده می گرفتید، چون در ایران اعراب هم زندگی می کنند که اولین افرادی بودند که در مقابل صدام ملعون ایستادگی کردند و از مردم و ناموس ایران دفاع کردند!!! اگر کمی در مورد تاریخ ایران باستان مطالعه داشتید، متوجه می شدید که بدتر از خوردن شیر شتر و سوسماری که بعضی از عرب ها می خورند، چیزهای بدتری هم بوده!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.