افزودن نظر جدید

اما در مورد ادبیات من، نوشته هایم تماما در این جا موجود هستند بگو کجا توهین کردم ؟؟ جز اینکه هرگاه جناب عالی توهین کردی مثل خودت نه بیشتر جواب دادم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.