افزودن نظر جدید

سلام مخلص جان. ببین برادر هرکس اعتقاد مخصوص به خودشو داره و این تعصب بی جاست که کار مارو خراب کرده و مارو بجان هم انداخته.تا ما و مردم ما به این باور نرسند که هر انسانی حق داره راه خودشو انتخاب کنه این جنگ و جدل های بی فایده ی مذهبی ادامه خواهد داشت و بی پایان خواهد بود.من خودم شخصا دین و ایین خودمو نه موروثی که با تحقیق برگزیده ام و اگر به کوروش مینازم نه بخاطر تبلیغ دیگران بلکه با خواندن چندین کتاب در مورد زندگیش به او علاقه پیدا کردم چون برداشت بنده از او با برداشت شما کاملا متفاوت است شما عقیدتی برخورد میکنی و من طور دیگری . این که هرکس اعتقاد شمارو قبول نداره دلیل بر کافر و مشرک بودن او نیست اگه به اینگونه قضاوت باشه شما نیز به عقیده ی ما کافری!!کافر و مشرک بودن هرکس قضاوتش با خداست نه ما. در ضمن چطور یاد کردن از کسی که 2500 سال پایه گذار اولین امپراطوری جهان بود که درس ازادگی داد و بهترین خدمت رو به مردم خودش کرد (که در تاریخ هرودوت و گزنفون به تفصیل بیان شده ) که تا 2500 سال بعد نمونه ی انرا در هیچ کجای جهان مشاهده نمیکنیم بت پرستی و تحت سلطه در امدن بیگانگانست و لی پیروی از کسانی که عرب بوده اند و در 1400 سال پیش میزیسته اند و دین دیگری را بر ما و بسیاری از مردم جهان تحمیل کرده اند بت پرستی نیست؟؟ جواب ) هیچ کدام بت پرستی نیست چرا که نظر و عقیده ی هرکس و هر شخص محترم است هیچ تفاوتی میان یک ایرانی مسلمان و یک ایرانی زرتشتی نیست(عقیده یک مسعله ی شخصیست ) و ابنکه زمان زندگی اونا مهم نیست بلکه افکار و راه انها مهم است برای همین امام حسین بعد از گذشت 14 قرن در یاد شیعیان زنده است و کوروش نیز بعد از گذشت25 قرن هنوز در یاد ما و ایرانیان زندست. همه ما سوار یک کشتی ایم و در آخرت همه بر اساس اعمال خود ماخذه خواهند شد و به عقیده ی ما اگر کسی کافر باشد ولی اعمال درستی داسته باشد باید پاداش اعمال نیکوی خود را ببیند.امیدوارم پاسخم قانع کننده باشد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.