رستم فرخزاد با ایران چه کرد ؟؟؟

  • 1393/02/08 - 12:39
این مقاله، مستنداتی درباره‌ی نقش «رستم فرخزاد» در به‌هم‌ریختگی اوضاع سیاسی-اجتماعی ایران، همزمان با حمله‌ی اعراب، ارائه می‌کند. نگارنده‌ی این نوشتار، نه با رستم فرخزاد و نه با هیچ کس دیگر کینه و دشمنی ندارد، هدف تنها بیان حقایقی است که کمتر شنیده می‌شود. به راستی، رستم فرخزاد چه نقشی در سقوط ساسانیان ایفاء کرد؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جنگ قادسیه و نبردهای پیش و پس از آن، همواره محل گفتگو بوده است. در این زمینه هرچه بیشتر مطالعه و تحقیق می‌شود، نکاتی شگفت‌انگیزتر به دست می‌آید. از آن جمله بررسی ابعاد گوناگون شخصیت رستم فرخزاد (فرمانده ارتش ساسانیان در زمان حمله‌ی لشکریان عمر بن الخطاب به ایران) است. این مقاله، مستنداتی درباره‌ی نقش «رستم فرخزاد» در به‌هم‌ریختگی اوضاع سیاسی-اجتماعی ایران، همزمان با حمله‌ی اعراب، ارائه می‌کند. نگارنده‌ی این نوشتار، نه با رستم فرخزاد و نه با هیچ کس دیگر کینه و دشمنی ندارد، هدف تنها بیان حقایقی است که کمتر شنیده می‌شود.
یکی از مهم‌ترین و سنگین‌ترین ضرباتی که رستم فرخزاد بر پیکره‌ی ایرانِ ساسانی وارد نمود، کودتای وی علیه آزرمیدخت (ملکه‌ی وقت ساسانیان) بود. بدین صورت که رستم فرخزاد به خاطر مسائل شخصی، با ارتش تحت امر خود به تیسفون حمله کرده؛ آزرمیدخت را کور کرد و سپس او را کشت.[1] همین امر موجب بروز یک شکاف عمیق و جبران‌ناپذیر در جامعه‌ی ایرانی شد. چه اینکه آزرمیدخت در شش ماه حکومتش، توانست به بخشی از جامعه سر و سامان دهد. لیکن کودتای رستم فرخزاد علیه وی دقیقاً در زمانی رخ داد که اعراب به ایران حمله کرده بودند.[2] در حقیقت این اقدام خودخواهانه‌ی رستم فرخزاد موجب شد وضعیت کشور متشنج شده؛ جنگی داخلی رخ دهد.
از دیگر اقدامات خائنانه‌ی رستم فرخزاد، تنش‌های وی با فیروزان بود که در نهایت موجب شد جامعه‌ی ساسانی به طور کامل دچار ازهم‌گسیختگی شود. این دو نفر، فرماندهان ارتش ایران بودند که بر سر قدرت، با یکدیگر به نزاع پرداختند. آن هم در زمانی که ایران ساسانی در بدترین شرایط ممکن قرار داشت؛ در وضعیتی کاملاً شکننده، که بخشی زیادی از کشور به تصرف سپاهیان عربی درآمده بود. منابع متعدد تاریخی گویای این است که مردم ایران در ماجرای جنگ قادسیه، این دو فرمانده ارتش را بزرگترین مقصر در نابسامانی کشور می‌دانستند.[3] رفتارهای نابخردانه و ننگین رستم فرخزاد به اندازه‌ای شدید بود که در ماجرای جنگ قرقس (یکی از نبردهای سنگین میان سپاه عرب و ساسانیان)، پارسیان علیه او شوریدند و همین امر سبب شد که ارتش ساسانیان ضعیف‌تر گشته؛ جنگ داخلی تشدید گردید.[4]
دیگر نکته‌ی قابل توجه این است که در دین زرتشتی، زنان و دختران از نسل اهریمن شمرده می‌گردند [5]، لذا پادشاهی یک زن بر کشور، برای اشراف و بزرگان ساسانی، قابل تحمل نبود. لیکن چون در دربار ساسانیان هیچ شاهزاده‌ای از جنس مذکر نمانده بود، به اجبار و از سر ناچاری، پوراندخت (دختر خسرو پرویز) به پادشاهی رسید. اقدامات حیرت‌انگیز رستم فرخزاد در این زمینه هنگامی بود که وی‏ نزد پوراندخت (ملکه وقت ساسانیان) رفت. او از پوراندخت درخواست کرد تا تمامی «زنان» خسروپرویز را معرفی کند. پوراندخت چنین کرد. سپس رستم فرخزاد دستور داد تا زنان درباری (از جمله همسران خسروپرویز) را شکنجه کردند (!) تا اگر فرزند مذکّری دارند، اعلام کنند! در اثر این رفتار بی‌شرمانه‌ی رستم فرخزاد، پسرکی به نام یزدگرد سوم (که از ترس جانش مخفی شده بود) را یافتند و به زور بر تخت پادشاهی نشاندند! [6] و پوراندخت نیز به طرزی مشکوک از صفحه روزگار محو گردید. 
دیگر لکه‌ی سیاه که در کارنامه‌ی رستم فرخزاد دیده می‌شود، که حقیقتاً ضربه‌ای مهلک بر پیکره‌ی جامعه‌ی ساسانی بود، پیشگویی‌های وی مبنی بر پیروز شدن اعراب بر جامعه‌ی ساسانی بود. وی منجّم بود و از حرکت ستارگان، سرنوشت ساسانیان را دریافته بود که شکستی سنگین از سپاهیان عرب خواهند خورد.[7] لذا این پیشگویی وی موجب تضعیف روحیه‌ی بخش عظیمی از جامعه‌ی ساسانی شده بود. چنان‌که جمشید گرشاسب چوکسی (پژوهشگر زرتشتی) درباره‌ی نقش ادبیات پیشگویانه در تصرف ایران، می‌نویسد که رستم فرخزاد پس از بررسی اجرام فلکی و دریافتن این مسئله که اعراب در این نبرد پیروز می‌شوند، این مسئله را با مردم نیز در میان گذاشت! [8] البته نقش رستم فرخزاد در فروپاشی نظام حکومتی ساسانی، بسیار شدیدتر از این است. وی قبل از این حوادث نیز سپاهیان ایران را علیه خسرو پرویز شورانده بود. در حالی که می‌توانست بین قوای نظامی و سیاسی، صلح و دوستی برقرار کند، اما با حیله‌گری‌هایش موجب بروز اختلافات و درگیری بین قوای ایرانی شد. حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه می‌گوید که خسرو پرویز بر اثر یک اشتباه (یا حتی یک مسئله واقعی) بر بعضی سپاهیان خشم گرفت. آن گاه رستم فرخزاد را مأمور نمود تا سپاهیان را اخطار دهد. لیکن رستم فرخزاد به جای اینکه با نرمی مسئله را خاتمه دهد، سپاهیان را علیه خسرو پرویز تحریک و تهییج نمود.[9] چه اینکه خود از فرمان شاه سرپیچیده بود:

         كه پيچيده بد رستـــــم از شهــــــــريار            بجايى خود و تيــغ زن ده هـــزار [10]

وی به اندازه‌ای سخن‌چینی و نمامی نمود تا اینکه سپاهیان را علیه خسرو پرویز به شورش درآورد و کشور را به لبه‌ی پرتگاه رساند:

         بدَر بر همــــــى بود تا هــــر كســــــــــــى            همــى كـــرد زان آزمايـــــــــــش بســـــى‏
         همى ساخــت همــــواره تا آن سپـــــــــاه            بپيچيـــــــد يك سر زِفَـــرمان شـاه [11]

سپس كار را به جايى رسانید، كه شاه را بركنار كردند.[12] آنگاه شیرویه (پسر خسرو پرویز) به پادشاهی رسید، لیکن ایران سراسر جنگ داخلی، آشوب و شورش شده بود.[13] بی‌تردید قدرت‌طلبی‌ها و رفتارهای نامعقول رستم فرخزاد نقشی اساسی در سقط حکومت ساسانیان داشت. چنانکه وی خود نیز بر اندیشه‌ی ناثواب و طمع‌ورزی‌هایش اقرار نمود. چنان که شخصی به او گفت: «تو كه واقع حال [شکست خوردن ساسانیان از سپاه عرب] را مى‏‌دانى چرا اين كار [فرماندهی سپاه] را پذيرفتى؟» گفت: «از روى طمع و علاقه به رياست».[14] در نهایت نیز رستم فرخزاد، در نبرد به دست سعد بن ابی‌الوقاص کشته شد.[15]

پی‌نوشت :

[1]. آرتور كرستين‌سن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه: رشيد ياسمى،‏ انتشارات دنياى كتاب، تهران ۱۳۶۸، ‏ص 649-647
سر جان مالكوم، تاريخ كامل ايران‏، ترجمه: ميرزا اسماعيل حيرت‏، انتشارات افسون‏، تهران ۱۳۸۰، ج 1 ، ص 106
عباس قدیانى‏، فرهنگ جامع تاریخ ایران‏، انتشارات آرون‏، چاپ ششم، تهران‏، ج 1 ، ص 21
و از منابع کهن نیز بنگرید به :
تاريخ طبری، ترجمه ابو القاسم پاينده‏، انتشارات اساطير، تهران‏ ۱۳۷۵، ج‏ 2 ، ص 784
ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، ترجمه الف. امامى و ع. منزوى‏، ناشر: سروش / توس‏، تهران‏، ۱۳۶۹ / ۱۳۷۶، ج ‏1 ، ص 224 و ...
[2]. تاريخ طبري، همان، ج ‏ 4 ، ص 1592
[3]. ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج‏ 1 ، ص 288     
[4]. تاريخ طبري، همان، ج‏ 4 ، ص 1601 ؛ ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج ‏ 1 ، ص 281
[5]. بنگرید به مقاله «عقل زن در نگاه دين زرتشتی» و «برتری پسر بر دختر در دین زرتشتی»
[6]. ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج‏1، ص: 289
[7]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1343 ، بيت 48754 –48759
[8]. جمشید گرشاسب چوکسی، ستیز و سازش؛ مسلمانان غالب و زرتشتیان مغلوب، ترجمه نادر میرسعیدی، انتشارات ققنوس، تهران 1385، ص 74-75
[9]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص  1314 ، در فهرست: "برگشتن سپاه ايران از خسرو و رها كردن شيرويه از بند" و ص 1316 بیت 47802-47804
[10]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317 ، بیت 47814
[11]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317 ، بيت 47819
[12]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317
[13]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317- 1319 
[14]. تاريخ طبری، همان، ج‏ 4 ، ص 1594-1593
[15]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص  1349
 

برچسب‌ها: 
تولیدی

دیدگاه‌ها

آقای امیر واقعاً باید برای خودتون متأسف باشید که تحمل شنیدن حقیقت رو ندارید. آینه چون نقش تو بنمود راست/ خود شکن آینه‌شکستن خطاست

درود بر رستم فرخزاد و لعنت بر هر چی عرب و عربی و شخصیت عربی

آقای مدیر سایت برو شرم کن برو دروغ تحویل مردم نده

آقای محترم شما منابع درست هم در دست واسه ارائه دارین که چنین شخصیتی رو زیر سؤال میبریم برو شرم کن خدا خوشش نمیاد اقا

اگر مطلب را مطالعه می نمودید، متوجه می شدید که منابع در انتهای مطلب بیان شده است و افرادی باید شرم کنند که بدون جهت چشمان خود را بروی واقعیت بسته اند.

قشنگ معلومه این کریم محترم ازونایی هست که تو مدرسه همیشه نمره عربیش زیر 10 بود !!!!!! از اونجا عقده داره ! عزیز من تو اسم و رسمت همه ش عربیه ! چی میگی ؟ حالت خوبه ؟ سنتی و صنعتی رو هم با هم زدی ؟؟؟؟

ببینید اولا که من اهل توهین به کسی نیستم ولی بی ادبی روهم نمی تونم تحمل کنم ..اگه قراره کسی فحش بده قطعا اون شخص منم چون دلم از همه ی شما ها خونه..ببینید لطفا منطقی فکر کنیدو یک بار توی عمرتون اول خوب گوش کنید ببیند من چی میگم بعد هر فحشی خواصتی بده چون چیزی ازمن کم نمیشه....خب اول از همه بگم طرف حساب من مسلمانان ایرانی وشیعیان هستش وبا اهل سنت کاری ندارم پس از من دلخور نشن....خب انشا الله ابراهیم پیامبر رو که میشنا سید؟؟؟ پدر ومادر اون ایرانی بودن که به بابل مهاجرت کردند دانشمندان این رو ثابت کردند و در آریایی بودن ابراهیم شکی نیست....حالا منظورم چیه؟؟؟خب پیامبر ماه از نسل ابراهیم بود پس ایشون هم آریایی هستش و بگم که از خودم در نیاوردم واین رو هم دانشمندان گفتن..... پیامبر خودش گفت (من عربم ولی عرب از من نیست). فهمیدی منظورش چی بود؟؟؟حالا این رو بیخیال مگه عمر قاتل حضرت فاطمه نبود ..مگه بهش سیلی نزد ...مگه فاطمه نگفت که ای عمر اللهی شکمت پاره بشه....علی عمر رو نکشت چون خواست به قولی که به پیامبر داده بود عمل کنه و بعدا کشتن عمر را به یک سردار عرب جنگ ایرانی به اسم فیروز که دوست علی هم بود سپرد و اون هم با6ضربه چاقو عمر راکشت و طبق نفرین فاطمه شکم عمر پاره پاره شد .حال تو فکر میکنی حمله ی عمر به ایران درست بوده؟؟؟اگه مولای تو علی هست پس بی خود طرف عمر رو نگیر ...عرب ها هر سال به مناسبت فتح ایران جشن می گیرن ومارو مسخره می کنن چون ما در همون روز ورود عرب هارو به ایران جشن میگیریم...عرب ها در حماه به ایران 3کار مهم کردن که در تایخ ثبت شده 1قتل عام مردم بیگناه2سوزاندن کتاب های علمی مانند مغول ها و3تجاوز به زنان ایرانی...عزیز من پیامبر فقط پیشبینی کرد که عرب ها ایران رو فتح می کنن نه که بگه به ایران حمله کنید...الان میرم ولی باز برمیگردم تا شما هارو قانع کنم....

شما که دلتون خون هست، ای کاش برای حرفهاتون یک دلیل و رفرنس هم بیان می کردید.

یکبار برای همیشه میگم اون دسته از فرومایگانی که از عرب و عرب پرستی پلی برای بقای خود ساخته اند بیزارم و در چرخش این چرخ گردون پست تر و حقیرتر از جماعتی که به ریشه و خون و نژاد خود پشت کرده اند ندیدم . و به حق که تمامی شان خوار و نگون بخت و بی ریشه و ابلغ بوده هستند و خواهند بود. حالا بازم دروغ نویسی کنید که ایرانیان چه بد بودند و تازیان خون خوار خوب

1. جناب حمید می‌کوشند که با اتهام‌زنی و کشاندن بحث به مسائل احساسی (همچون خون و نژاد و...) ضعف منطقی و نقصان فکری و حقارت ایدئولوژی خود را مخفی کنند. این شیوه از سوی ایشان و امثال ایشان کاملاً عادی است. چون راهی غیر این ندارند. به تعبیر معروف، قافیه چو تنگ آید، شاعر به جفنگ آید. 2. این سایت هیچگاه ظالمین را خوب و مبرا از ظلم نشان نداده است. در همین سایت بیش از 2000 مقاله مستند در نقد همان اعراب ظالم نوشته شده است که از قرار معلوم جناب حمید از دیدن آنها قاصرند. شاید هم خود را به خواب زده اند. شاید هم تمامی قوم عرب را بد میدانند (نگاه نژادپرستانه) وگرنه هر عاقلی میداند که خوب و بد در هر قومی وجود دارند. 3. اگر به ‌تازی‌پرستی باشد که فریدون جد اعلای زرتشت هم معتقد به برتری تازیان بر ایرانیان بود. آنچنانکه در متن شاهنامه آمده است. بماند که اعلیحضرت همایونی شاهنشاه (قطب و قبله باستان‌پرستان) خود در جنگ ظفار، جوانان ایرانی را فدای عرب‌ها کرد. بدون اینکه فایده‌ای برای هویت ملی یا مذهبی ایرانیان داشته باشد. پس "تازی‌پرستی" بهانه‌ای است برای عقده‌گشایی... همین باستانگرایان به وقت لذت، لحظه‌ای از آغوش عرب‌های متعصب خلیج بیرون نمی‌آیند. اما نفاق و دورویی سبب شده که اکنون به جهت عقده‌گشایی، خود را ضد عرب جلوه دهند. وگرنه آن وقت که شاه، ایرانیان و بلکه خاک ایران را فدای عرب‌ها می‌کرد، همین جماعت مانند کبک اخته سر در برف فرو کرده بودند. 4. بهترین دلیل بر حقیقت بودن محتوای این مقاله همین است که اولاً مستند است و آنچه گفته شده با سند بیان شده و ثانیاً امثال حمید و بلکه بزرگتر این جماعت هم توان نقد منطقی و پاسخ مستند ندارند. از همین روی... به تنگ آمده اند.

بیزار بودن شما (حمید) مطمئنا از روی دلیل نیست. شما هیچ از تاریخ ایران و ایران باستان نمی دانید. غالب این قبیل مطلب ها از افرادی است که سخنی برای پاسخ یا رد مطلب ندارند و وقتی با مطلبی با رفرنس مواجه می شوند، اینگونه سخن می گویند.

درود بر روان پاک رستم فرخزاد سپه سالار ارتش ساسانی...اینا انتظار دارن به راحتی کشور باتمدنمون بدیم دست اعراب وحشی .....

رستم فرخزاد چند برابر اعراب، نیروی انسانی و تسلیحات داشت... ولی با بی‌تدبیری و بی‌فکری، باعث شکست خود و ساسانیان شد. شما اگر عاقل بودید به جای درود فرستادن بر روان او، وی را به پای میز محاکمه تاریخ میکشاندید. لکن ادعای وطن‌پرستی شما دروغی بیش نیست. در واقع ادعای ایران‌دوستی شما تنها گریزگاهی برای عقده‌گشایی است. نه یک حقیقت.

دارن میگن جد زرتشت عرب پرست بود خخخخخ والا جز این سایت من چیزی درباره ی این موضوع نشنیده بودم.بعدشم کدامین ازشما اینو قبول دارین مزخرفه میخوان مارو نسبت به تاریخ با شکوه خود گمراه کنن این حرفارم بشنوین باور نکنین. بعدشم یه مدرک درست حسابی برامن بیار.امیدوارم پخش کنی.

اگر سند از منابع ایرانی ارائه شود قبول میکنید؟ یا از پذیرش حقیقت شانه خالی میکنید؟

عرب هرچه باشد مرا دشمن است ک کج خوی بد اندیش و اهریمن است

«عرب هرچه باشد» از جيره خواران صهيونيسم برتر است: چند مدتی است كه پاره شعری در شبكه‌های اجتماعی دست به دست می‌گردد و از قضاء به حكيم ابوالقاسم فردوسی نسبت داده می‌شود و فحوای آن چنين است: «عرب هر چه باشد به من دشمن است، بد انديش و كژ خوی و اهريمن است». در اين باره بيان چند نكته لازم می‌نمايد. ادامه مطلب، نقدی اساسی بر این شعار نژادپرستانه: [http://www.adyannet.com/fa/news/16696]

ان زمان که اعراب مشغول خوردن سوسمار و ملخ بودند و دخترانشون رو زنده به گور می کردن ایرانیان یکتا پرست بودند حداقل برو یه نگاه به منشور حقوق بشر کوروش بینداز که حتی امریکایی ها و اروپایی ها هم از ان تقدیر می کنن همین حالا هم عربها اصلا نمیفهمن خدا یعنی چی هنوز هم امام حسین رو سر می برن

بهتر است شما به منشور کوروش مراجعه داشته باشید، و واژه مردوک را در آن بررسی کنید و بفرمایید طبق کدام بند منشور ایرانیان و حتی خود کوروش یکتاپرست بوده اند؟ اگر ارزش منشور به تقدیر شدن آن توسط آمریکایی ها هست، بهتر است این منشور ارزش نداشته باشد. نکته آخر اینکه، عربها سوسمار خور بودند و ... ولی وقتی اسلام آمد آنها را از زندگی جاهلانه که داشتند رهایی داد و از ظلمت خارج کرد. ولی شما هنوز به گل نوشته ای افتخار می کنید که تا بحال یک دفعه هم با توجه به ادعای شما، آنرا نخوانده ای.

من کامنت های همتونو خوندم من نه علی رو میشناسم نه کوروشو وای از اون جا که ایرانی فارسم کوروشو به عنوان یک پادشاه قبول دارم شماها علی و کوروشو به عنوان انسان بزرگ و قدیس ميدونيد که مثلا میگید علی مولای منه ولی گفتار و پندار و رفتارتون حتی شبیه یه انسان معمولی هم نیست و جا داره تو انسان بودن شما شک کرد یکم تعقل کنید و عقده زندگيتونو سر لاشه های پوسیده ی اماما و پادشاها خالی نکنید و اینقدر هم توهین قومی نکنید

تو نه فقط علی رو نمیشناسی بلکه خدا رو هم نمیشناسی. جسم امام لاشه پوسیده نیست. اون چیزی که پوسیده هست وجود تو هست. کسی که همه چیز رو از دریچه جسم و مادیات نگاه میکنه همینجور میشه. و کسی که نگاه فرامادی به قضایا داشته باشه هیچ وقت بر اساس جسم قضاوت نمیکنه

وقتی کسی افرادی را نمیشناسه بهتر است سکوت کند و چیزی نگوید...

جناب Arman گرامی؛ هدف بحث علمی و تاریخی است. نه بحث‌های احساسی.

در اون برهه از زمان ایران متاسفانه اوضاع سیاسی نابسامانی داشته..خیلی از بزرگان و نام آورانه در مواقع حساس میتونستن به داد کشور برسن متاسفانه بدلیل بد بینی های یزد گرد کشته شدند..در آن دوران متاسفانه کش مکش برای فرماندهی کل ارتش بین مهره ای اصلی ارتش و نام آوران زیاد شده بود و هرکسی در هر جای ایران برای بقدرت رسیدن خودش تلاش میکرد..اتحاد ارتش در آن زمان بدلیل نابخردیهای یزد گرد و قتل هایی که در آن زمان اتفاق افتاد کمی مشکل بود..یزدگرد رستم و فرا می خونه و بهش ماموریت مقابله با یورش اعراب و میده..رستم با 60 هزار سپاهی به مقابله با اعراب میده.. بعد از گفت وگو های دیپلماتیک رستم به این امر پی میبره ک جنگ در حال حاضر به صلاح کشور نیست و سعی در متقاعد کردن یزد گرد و بزرگان برای مصالحه با اعراب میکنه اما یزد گرد که جنگ و آسون میبینه میگه که اگر رستم به جنگ نره سپاه به فرماندهی خود او به جنگ اعراب خواهد رفت..رستم ناگزیر با اعراب وارد جنگ میشه..به نظر بنده رستم خیانتکار نبود..مقل الان که هر کس یه سلیقه سیاسی داشته ایشان هم وجود یک خانم در راس حکمت رو مغایر با قوانین حکومتی میدانسته.. به نظر بنده رستم یک نقطه روشن در تاریخ ایران است..ایسان مردی با هوش و با تدبیر بالا..جنگاوری بسیار دلاور بود..ای کاش یزد گرد کمی از نصایح رستم و گوش داده بود تا با این فاجعه و کشتار در مورد ایران عزیزمان در آن دوره از تاریخ روبه رو نمیشدیم

نظرتون درست هست، ولی دستگاه پادشاهی و خود فرخزاد در آن زمان مشکلات و فساد و تزلزل های بسیاری داشته است. هرچند عده ای همه این کاستی ها را از شمشیر اعراب می دانند.

اینا که به کوروش وسرداران شجاع ایران وامام علی توهین میکنند یقینا نه ایرانی هستند ونه مسلمان بلکه انسان که هیچی موجود پست وبی شرمی هستند

خدمات رستم فرخزاد به ایران با این نوع متن ها زیر سوال نمیره. باید در شرایط بود. تا دید تصمیماتش درست بود یا نه. Oooj.ir

آیا شما در شرایط بودید که درباره درستی یا نادرستی این متن قضاوت میکنید؟

اینکه در دین زرتشت زنان و دختران از نسل اهریمن شمرده میشدند دروغی شاخ دار بیش نیست,روز سپندگار مز روزی که در ان به احترام از زنان یاد شده گویای این امر هست

پیشگویی های زرتشت از پیروزی اهریمن بر زمین حکایت میکنه که خیلی از اون کتب گیر احدی نمیاد در مورد کسانی که بدین زرتشت توهین میکنن اینرو بگم در این دین هدف انسان پیشرفت جهان نه فقط ایرانه تموم ایه های کتاب زرتشتیان با به نهام خداونر بخشنده مهربان شروع میشه پنج بار نماز میخوانن خیلی از این کتابها رو اتش زدن و خیلی ها رو اومدن چیزایی که با خصوصیات ان مردم جور نیست اضافه کردن که با عقل جور در نمیاد ایران سرزمینه منه خیلی ها مال این کشور نیستن جای دیگه هم راشون نمیدن بنظر شما اگر شعری زیبا رو یه شاعر بگه بعد متوجه بشی که مدتهای زیاد پیش از این گفته شده کدامش درسته معلومه اولی درسته دومی کپیه و اون فرد دروغگو حالا ینگاهی به اوستا بکنید. به امید ظهور منجی سوشیانت. افرین بر اهورا مزدا خدای یگانه زرتشت بزور دین خودش رو تحمیل نمیکنه میگه با خرد اگه درست بود قبول کن هدف ابادی جهان من از صمیم قلب قبولش دارم. فرد اهریمنی این رو نمیدونه به تفکر دیگران توهین نکنه حتی اگه غلط فقط اون رو پروردگار پاک میدونه نه داعش صفت به حیوانات هم توهین میکنن بکسی که کار نادرست میکنه میگن سگ گرگ در صورتی که ما ایرانیان اینها رو مظهر اقتدار میدونیم البته معلومه فرزندان کسانی که به وطنم تاختند غارت کردن انقدر عقل اونا رشد نکرده سگ افریده پروردگار رو نجس میدونن و به خدا توهین میکنن مظهر پلیدی میدونن همینه که هر جا پا میزارن خشکسالی با قدومشون میان.

جنناب مهرداد سخنان شما در حد شعار، قابل قبول است. اما در عمل و در مقیاس واقعیت، خیر. برخلاف گفتار شما که اسلام را دین اهریمن نامیدید، بدانید که بنا بر آنچه در شاهنامه، انوشیروان خواب دید، پیروزی نور اسلام بر ظلمات و تاریکی‌های زرتشتیگری بود. [http://www.adyannet.com/fa/news/1712] و نیز رفتار بوراندخت با پیامبر را ببینید و دریابید که نور اسلام از سوی خداست: [http://www.adyannet.com/fa/news/13054] و اگر قرار باشد دین و آیینی اهریمنی باشد، آن زرتشتیگری عصر ساسانی است که برای نمونه در آن همبستری مادر و پسر وجود داشت. این یعنی مکتب اهریمنی...

ادامه: جناب مهرداد، عقلانیت و آبادانی و ... شعار است. اتفاقا زرتشتیان به دستور اهورامزدا ویرانی بسیاری نیز بر جای گذاشتند. و دین خود را به زور سر نیزه و با کشتار و خونریزی منتشر کردند. بخوانید اسناد اوستا را: [http://www.adyannet.com/fa/tags/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C]

عزیزم فکر نکنم خود کوروش هم این قدر نژاد پرست بود این حرف هات بوی فاشیسم میده

عزیزان سلام مطالبی که در قسمت اول این گفتگو خوندم درست بود اما دلیل نمیشه هر حرف آدم بیمنطقی را قبول کرد در جواب آقایان مذهبی که خیلی جبهه گیری میکنند مقابل زرتشت باید بگم وقتی تورات و انجیل دستکاری میشن اوستا هم حتما شده ولی اگر شما قرآن خون باشید که فکر کنم فقط طوطی وار میخوانید می فهمید که کل قرآن یعنی همون کردار پندار و گفتار نیک که حدود 4500سال پیش یعنی 3000سال زودتر از قرآن پس زرتشت آدم معمولی نبوده پس جای توهین ندارد در ضمن کوروش در وصیت خود اشاره کر ده که پدران من از پیامبران بودند آیا شما میدانید ما 124000پیامبر داشتیم فکر کنید

لطفا خودتان را ناراحت نکنید.نه به کوروش توهین کنید نه به حضرت علی.شما که نمی توانید میانه رو باشید خودتان را بافرهنگ ندانید.قران به بزرگی کوروش گواه داده و پیامبر به بزرگی علی.رستم فرخزاد هم اینقدر بد نبود.ازر میدخت ایران را به فنا داده بود.لطفا هم نمی دانید حرف نزنید.حدود 20 سال قبل از قادسیه،اسلام وارد ایران شده بود.

واقعا متاسفم برای یه سری نژاد پرست.نه تنها اریایی بلکه عربی.ما همه انسانیم.واقعا متاسفم.ای خدا،لطفا به کمی شعور و فرهنگ بده.اصلا هم اعراب خوبند هم اریایی یان.حالا اریایی ها تمدن بیشتری دارن،ولی ما ارانی هستیم.وطن فروشی خوب نیست.نژاد پرستی هم خوب نیست.

رستم فرخزاد از کشور ایران در برابر اعراب دفاع کرده است پس قابل احترام است همان اعرابی که به نوامیس مسلمین تجاوز کردند اما نباید جنایت اعراب را به اسم امام علی و امام حسین و غیره نوشت انها قدرتی نداشتند که جلوی اعراب را بگیرند همان اعراب امامشان را کشتند

رستم افتخار ایران است که با اعراب دزد و غارتگر جنگید و به دلیل خیانت برخی از افرادش شکست خورد و کشته شد بعد تاریخ را بر علیه ان تحریف کردند تا بد نامش کنند و امام علی با جنگ اعراب مخالف بود و امام حسن و حسین در این جنگ حضور نداشتند به دروغها اعتنا نکنید

ننگ بر عرب های سوسمار خور وحشی حیوان صفت

وقتی به عرب‌ها فحش می‌دهید، این حق برای آنان نیز محفوظ خواهد بود که در مقابل به شما و همه کس و کارتان فحش بدهند. به همین راحتی... [شما حق دارید به دیگران فحش بدهید، ولی دیگران حق ندارند به شما فحش بدهند؟ شاید 10 ثانیه تفکر کافی باشد که به حقیقت برسید].

خدمت عزيزانم عارضم كه بنده تا زمانى كه با زنها و بچه ها و افراد دست خالى روبرو بودم براى خودم شير ژيان و رستم دستان و ابر پهلوان و اسپهبد اسپهبدان بودم و همه را به راحتى و مثل آب خوردن جمع ميكردم اما متاسفانه در پايان كار با عده اى مسلح روبرو شدم و نتوانستم جمعشان كنم...

عرب و ترک و یونانی و مقدونی و تورانی و ... همه بد هستن و وحشی و بی فرهنگ. این فقط آریایی جماعته که ژن بافرهنگ داره. اینست عقیده مضحک کوروش پرستان که فقط در یک کلمه خلاصه میشه: نژادپرستی.

با سلام امامان جایگاه خودرا دارند و مانند این عرب های ملخ خور نیستند همینجوری که اگر ایرانیان نبودند مختار نمیتوانست قیام کند و وقتی بسیاری از ایرانی ها مردند پایه های حکومت سست شد و همین عرب ها مختار را تنها گذاشتند حتی ابراهیم مالک اشتر بعد راجب رستم او میتوانست مثل خیلی ها حکومت را بگیرد حتی از خاندان پادشاهی نباشد تازه این اصلا درست او وقتی میداند خواهد باخت و کشته شود چه دلیلی دارد به جنگ برود نمی رفت و میتوانست چون یزدگرد را پادشاه کند به سمتش بازگردد یا حتی بعدا قیام کند که به خاطر ایران این کار را نکرد اما درباره حمله ایرانی ها با عرب ها ایرانیان به آنها درخواست می دادند که تسلیم شوند ودر صورت تسلیم هیچ حقی ضایع نمی شد واگر قبول نکنند به آن ها می گفت می جنگیم وبعد پیروزی مردم را قتل عام نمی کردند وبه زنان حلال نمی شدند عراب اگر می گفتند و حتی اگر نمی گفتند ولی آنقدر قتل وعام نمی کردند و مردم را آزار نمی دادند مردم نفرت نداشتند اما درمورد کوروش او اگر وحشی بود یهودیها را آزاد نمی کرد کتیبه صلح نمی نوشت او در بیشتر نبردها هم دشمنان به خاطر بزرگی او تسلیم میشدند وبه می‌پیوستند واگر فیلم سیصد را دیده باشید که کارگردان ان یهودی اسرائیلی است ایرانیان را وحشی میخواند و انها داریوش کمبوجیه و خشایار را و.. وحشی خواندند ولی کوروش را نه چون تنها آدمی بود که به فکر همه بود خواستار صلح بود اما باید تاسف خورد از آنهایی که ایرانی هستند واز عرب دفاع میکنند عربها هنوز درست نشدند مگر ماجرای منا را یادتان نیست یا وقتی به ایران حمله کردند کلی تجاوز کردن به امید ایران سر بلند واینکه دوباره ابر قدرت شود و تمام مناطق عرب را بگیرد ولی تجاوز نکند وبه آنها یاددهد که در جنگ مردم بیگناه هستند امیدوارم آدم هایی که از عرب دفاع میکنند وبه نوعی وطن خودرا به یک مشت ملخ خار متجاوز می فروشند به اشتباهشان پی ببرند

درود به سپهسالار ارتش ایران رستم فرخزاد روح و روان ت شاد همینکه هموطن م بودی و سالها برای سرزمین م جنگیدی و امان از تاریخ که بعد از 1400 سال بر مرده ات جبهه میگیرد

اقای نویسنده بخدا فکر کردن چیز بدی نیست خدا اون عقل را داده که ازش استفاده کنید ولی نمیدانم چرا اینقد اصرار به نفهمیدن دارید، همه ی این سخنان مسخره تان وتهمت های کور کورانه تان را در مورد رستم زدید ولی نگفتید که هدف رستم از این کارها چه بود؟ اگر میخواهید بگویید برای به سلطنت رسیدن در همچین زمان حساسی خیانت کرده است واقعا باید به مغز معیبوتان خندید کدام فرمانده ی جنگی وقتی میداند که شکست میخورد طمع جانشینی و فرمانروایی را میکند. اصلا فرض بر این میگیریم رستم طمع جانشینی را کرد چرا چندسال قبل از حمله ی اعراب توطئه نکرد؟ که حداقل بتواند چندسال از حکمرانیش لذت ببرد؟ شما رستم فرحزاد را قبول ندارید درست ولی فردوسی راکه دیگر قبول دارید پس برید و شاهنامه ی فردوسی را بخوانید وببینید چگونه از رستم فرحزاد به عنوان یک قهرمان ملی یاد کرده است هرچند افرادی مثل شما برای نفهم تر جلوه دادن خود منکر فردوسی بزرگ هم می شوند.‌ پس عقده های افراطی و مذهب گرایانه ی خودتان را از راه دیگری خالی کنید چون امثال رستم با تعریف و تمجید شما بزرگ نشدند که با تهمت های شما(که لایق خودتان هست)کوچک بشوند، و در آخر یک نصیحت به شما کنم، فهمیدن بسیار لذت بخش است پس غرورتان را کنار بگذارید و از طعمش لذت ببرید میدانم جواب منطقی برای صحبتهایم ندارید و مطلب را در سایت بارگذاری نمی کنید اما به عنوان یک ایرانی مسلمان وظیفه ی خود دانستم که از رستم فرحزاد دفاع کنم وبدانید شما با به فحش گرفتن اسطوره های ایرانی اسلام را در دید جوانها بخصوص ملی گراها خراب می کنید. این کار را نکنید.

پاسخ به عیرانی (ایرانی قلابی): گفتی «میدانم جواب منطقی برای صحبتهایم ندارید و مطلب را در سایت بارگذاری نمی کنید» اما دیدی که نظرت منتشر شد. از قضا این حرفت مثل همه حرفات غلط از اب دراومد. چرا مغز علیلتو به کار نمیگیری؟ چرا فکر میکنی بقیه از اراجیف و لاطائلات تو باید بترسن؟ چرا اینجور فکر میکنی؟! اصلا فکر میکنی؟ درسته عقلت ناقصه و به یبوست فکری مبتلا هستی ولی سعی کن کمی فکر کنی... تلاشت رو بکن شاید شد. ناامید نباش پسر!

ادامه پاسخ به عیرانی (ایرانی قلابی): به هر حال باید فرقی با احشام و چارپایان داشته باشی! خداییش انتظار زیادیه؟ علاوه بر مشکل روان پریشی و زوال عقل که مبتلا هستی سواد درست و حسابی هم نداری! مقاله جوری زده پس کله‌ت که داری همینجوری دور خودت میچرخی! وقتی نمیتونی یک نقد درست و حسابی و علمی کنی مجبوری که بیای این حرفای مسخره رو بزنی؟! ان جناب فردوسی به سعد ابی‌وقاص هم گفته گرانمایه مرد! یعنی مرد با ارزش! فردوسی از اسکندر کلی تعریف کرده! حاضری این حرفای فردوسی رو قبول کنی یا مثل همیشه با عربده کشی و مغلطه و شارلاتان بازی کارتو پیش می بری؟! به جای اینکه با خودت ور بری بشین دو کلمه تاریخ بخون! رستم فرخزاد مثل پدرش تو فکر کودتا و سلطنت بود. اما وقتی دید فایده نداره بی خیال شد! باز خوبه رستم فرخزاد یک مثقال عقل داشت! ولی خاک بر سرش که روان پریش مالیخولیایی مث تو داره ازش دفاع میکنه. ضمنن نصیحتتو بذار دم کوزه هر 8 ساعت یک بار شیاف کن به خودت مرسی اه

من یک ایرانی ام اما مسلمان به مرز اعتقادی ندارم و همینطور به ناسیونالیسم کمی فکر کنید فکر کنید از علی پرستی و کوروش پرستی به جایی نمی رسیم من و ما کی هستیم تو این دنیا انقدر از علی و کوروش میگیم و در این دعوا دست و پا می زنیم که نه علی میشویم نه کوروش دسسسست برداریم از این جدل های بی نتیجه

با مطالعاتی که روی این مطلب داشتم، برخی از روایات کاملا درست بود اما بعضی دیگر را یا من اطلاع ندارم یا درست نیستند. نژاد پرستی، بدترین چهره ی مردم شده است به طوری که کاملا همراه با اهداف آرکائیسم، مانند هیتلر خود را نژاد برتر میدانند. برخی نیز اسلام‌ستیز شده اند و به قولی رستم فرخزاد را بر سر اعراب میکوبند. درست است، اعراب به ایرانیان ظلم بسیار کردند اما رستم نیز کمکی به ایران نکرده است زیرا با خیانت کردن به خسرو پرویز و گشودن راه در برابر هراکلس، امپراطور روم شرقی (بیزانس) بدترین و مهلک ترین ضربه را به ایران زد.

واقعا متاسفم که ایرانی ها به خاطر دین ومذهب باهم بد میشن وفحاشی میکنن هرکسی هردینی ومذهبی وعقایدی داره قابل احترامه چه یهودی چه مسلمان نزارین بینتون اختلاف بیوفته ایرانیا باید دست تودست هم باشن بادرود فراوان خدمت همگی بدرود

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.