افزودن نظر جدید

ادامه پاسخ به عیرانی (ایرانی قلابی): به هر حال باید فرقی با احشام و چارپایان داشته باشی! خداییش انتظار زیادیه؟ علاوه بر مشکل روان پریشی و زوال عقل که مبتلا هستی سواد درست و حسابی هم نداری! مقاله جوری زده پس کله‌ت که داری همینجوری دور خودت میچرخی! وقتی نمیتونی یک نقد درست و حسابی و علمی کنی مجبوری که بیای این حرفای مسخره رو بزنی؟! ان جناب فردوسی به سعد ابی‌وقاص هم گفته گرانمایه مرد! یعنی مرد با ارزش! فردوسی از اسکندر کلی تعریف کرده! حاضری این حرفای فردوسی رو قبول کنی یا مثل همیشه با عربده کشی و مغلطه و شارلاتان بازی کارتو پیش می بری؟! به جای اینکه با خودت ور بری بشین دو کلمه تاریخ بخون! رستم فرخزاد مثل پدرش تو فکر کودتا و سلطنت بود. اما وقتی دید فایده نداره بی خیال شد! باز خوبه رستم فرخزاد یک مثقال عقل داشت! ولی خاک بر سرش که روان پریش مالیخولیایی مث تو داره ازش دفاع میکنه. ضمنن نصیحتتو بذار دم کوزه هر 8 ساعت یک بار شیاف کن به خودت مرسی اه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.