افزودن نظر جدید

عرب هرچه باشد مرا دشمن است ک کج خوی بد اندیش و اهریمن است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.