افزودن نظر جدید

اینکه در دین زرتشت زنان و دختران از نسل اهریمن شمرده میشدند دروغی شاخ دار بیش نیست,روز سپندگار مز روزی که در ان به احترام از زنان یاد شده گویای این امر هست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.