افزودن نظر جدید

وقتی به عرب‌ها فحش می‌دهید، این حق برای آنان نیز محفوظ خواهد بود که در مقابل به شما و همه کس و کارتان فحش بدهند. به همین راحتی... [شما حق دارید به دیگران فحش بدهید، ولی دیگران حق ندارند به شما فحش بدهند؟ شاید 10 ثانیه تفکر کافی باشد که به حقیقت برسید].
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.