افزودن نظر جدید

بیزار بودن شما (حمید) مطمئنا از روی دلیل نیست. شما هیچ از تاریخ ایران و ایران باستان نمی دانید. غالب این قبیل مطلب ها از افرادی است که سخنی برای پاسخ یا رد مطلب ندارند و وقتی با مطلبی با رفرنس مواجه می شوند، اینگونه سخن می گویند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.