افزودن نظر جدید

با سلام امامان جایگاه خودرا دارند و مانند این عرب های ملخ خور نیستند همینجوری که اگر ایرانیان نبودند مختار نمیتوانست قیام کند و وقتی بسیاری از ایرانی ها مردند پایه های حکومت سست شد و همین عرب ها مختار را تنها گذاشتند حتی ابراهیم مالک اشتر بعد راجب رستم او میتوانست مثل خیلی ها حکومت را بگیرد حتی از خاندان پادشاهی نباشد تازه این اصلا درست او وقتی میداند خواهد باخت و کشته شود چه دلیلی دارد به جنگ برود نمی رفت و میتوانست چون یزدگرد را پادشاه کند به سمتش بازگردد یا حتی بعدا قیام کند که به خاطر ایران این کار را نکرد اما درباره حمله ایرانی ها با عرب ها ایرانیان به آنها درخواست می دادند که تسلیم شوند ودر صورت تسلیم هیچ حقی ضایع نمی شد واگر قبول نکنند به آن ها می گفت می جنگیم وبعد پیروزی مردم را قتل عام نمی کردند وبه زنان حلال نمی شدند عراب اگر می گفتند و حتی اگر نمی گفتند ولی آنقدر قتل وعام نمی کردند و مردم را آزار نمی دادند مردم نفرت نداشتند اما درمورد کوروش او اگر وحشی بود یهودیها را آزاد نمی کرد کتیبه صلح نمی نوشت او در بیشتر نبردها هم دشمنان به خاطر بزرگی او تسلیم میشدند وبه می‌پیوستند واگر فیلم سیصد را دیده باشید که کارگردان ان یهودی اسرائیلی است ایرانیان را وحشی میخواند و انها داریوش کمبوجیه و خشایار را و.. وحشی خواندند ولی کوروش را نه چون تنها آدمی بود که به فکر همه بود خواستار صلح بود اما باید تاسف خورد از آنهایی که ایرانی هستند واز عرب دفاع میکنند عربها هنوز درست نشدند مگر ماجرای منا را یادتان نیست یا وقتی به ایران حمله کردند کلی تجاوز کردن به امید ایران سر بلند واینکه دوباره ابر قدرت شود و تمام مناطق عرب را بگیرد ولی تجاوز نکند وبه آنها یاددهد که در جنگ مردم بیگناه هستند امیدوارم آدم هایی که از عرب دفاع میکنند وبه نوعی وطن خودرا به یک مشت ملخ خار متجاوز می فروشند به اشتباهشان پی ببرند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.