افزودن نظر جدید

یکبار برای همیشه میگم اون دسته از فرومایگانی که از عرب و عرب پرستی پلی برای بقای خود ساخته اند بیزارم و در چرخش این چرخ گردون پست تر و حقیرتر از جماعتی که به ریشه و خون و نژاد خود پشت کرده اند ندیدم . و به حق که تمامی شان خوار و نگون بخت و بی ریشه و ابلغ بوده هستند و خواهند بود. حالا بازم دروغ نویسی کنید که ایرانیان چه بد بودند و تازیان خون خوار خوب
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.