افزودن نظر جدید

خدمات رستم فرخزاد به ایران با این نوع متن ها زیر سوال نمیره. باید در شرایط بود. تا دید تصمیماتش درست بود یا نه. Oooj.ir
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.