افزودن نظر جدید

نظرتون درست هست، ولی دستگاه پادشاهی و خود فرخزاد در آن زمان مشکلات و فساد و تزلزل های بسیاری داشته است. هرچند عده ای همه این کاستی ها را از شمشیر اعراب می دانند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.