افزودن نظر جدید

رستم فرخزاد از کشور ایران در برابر اعراب دفاع کرده است پس قابل احترام است همان اعرابی که به نوامیس مسلمین تجاوز کردند اما نباید جنایت اعراب را به اسم امام علی و امام حسین و غیره نوشت انها قدرتی نداشتند که جلوی اعراب را بگیرند همان اعراب امامشان را کشتند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.