افزودن نظر جدید

«عرب هرچه باشد» از جيره خواران صهيونيسم برتر است: چند مدتی است كه پاره شعری در شبكه‌های اجتماعی دست به دست می‌گردد و از قضاء به حكيم ابوالقاسم فردوسی نسبت داده می‌شود و فحوای آن چنين است: «عرب هر چه باشد به من دشمن است، بد انديش و كژ خوی و اهريمن است». در اين باره بيان چند نكته لازم می‌نمايد. ادامه مطلب، نقدی اساسی بر این شعار نژادپرستانه: [http://www.adyannet.com/fa/news/16696]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.