افزودن نظر جدید

جنناب مهرداد سخنان شما در حد شعار، قابل قبول است. اما در عمل و در مقیاس واقعیت، خیر. برخلاف گفتار شما که اسلام را دین اهریمن نامیدید، بدانید که بنا بر آنچه در شاهنامه، انوشیروان خواب دید، پیروزی نور اسلام بر ظلمات و تاریکی‌های زرتشتیگری بود. [http://www.adyannet.com/fa/news/1712] و نیز رفتار بوراندخت با پیامبر را ببینید و دریابید که نور اسلام از سوی خداست: [http://www.adyannet.com/fa/news/13054] و اگر قرار باشد دین و آیینی اهریمنی باشد، آن زرتشتیگری عصر ساسانی است که برای نمونه در آن همبستری مادر و پسر وجود داشت. این یعنی مکتب اهریمنی...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.