افزودن نظر جدید

من یک ایرانی ام اما مسلمان به مرز اعتقادی ندارم و همینطور به ناسیونالیسم کمی فکر کنید فکر کنید از علی پرستی و کوروش پرستی به جایی نمی رسیم من و ما کی هستیم تو این دنیا انقدر از علی و کوروش میگیم و در این دعوا دست و پا می زنیم که نه علی میشویم نه کوروش دسسسست برداریم از این جدل های بی نتیجه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.