افزودن نظر جدید

اقای نویسنده بخدا فکر کردن چیز بدی نیست خدا اون عقل را داده که ازش استفاده کنید ولی نمیدانم چرا اینقد اصرار به نفهمیدن دارید، همه ی این سخنان مسخره تان وتهمت های کور کورانه تان را در مورد رستم زدید ولی نگفتید که هدف رستم از این کارها چه بود؟ اگر میخواهید بگویید برای به سلطنت رسیدن در همچین زمان حساسی خیانت کرده است واقعا باید به مغز معیبوتان خندید کدام فرمانده ی جنگی وقتی میداند که شکست میخورد طمع جانشینی و فرمانروایی را میکند. اصلا فرض بر این میگیریم رستم طمع جانشینی را کرد چرا چندسال قبل از حمله ی اعراب توطئه نکرد؟ که حداقل بتواند چندسال از حکمرانیش لذت ببرد؟ شما رستم فرحزاد را قبول ندارید درست ولی فردوسی راکه دیگر قبول دارید پس برید و شاهنامه ی فردوسی را بخوانید وببینید چگونه از رستم فرحزاد به عنوان یک قهرمان ملی یاد کرده است هرچند افرادی مثل شما برای نفهم تر جلوه دادن خود منکر فردوسی بزرگ هم می شوند.‌ پس عقده های افراطی و مذهب گرایانه ی خودتان را از راه دیگری خالی کنید چون امثال رستم با تعریف و تمجید شما بزرگ نشدند که با تهمت های شما(که لایق خودتان هست)کوچک بشوند، و در آخر یک نصیحت به شما کنم، فهمیدن بسیار لذت بخش است پس غرورتان را کنار بگذارید و از طعمش لذت ببرید میدانم جواب منطقی برای صحبتهایم ندارید و مطلب را در سایت بارگذاری نمی کنید اما به عنوان یک ایرانی مسلمان وظیفه ی خود دانستم که از رستم فرحزاد دفاع کنم وبدانید شما با به فحش گرفتن اسطوره های ایرانی اسلام را در دید جوانها بخصوص ملی گراها خراب می کنید. این کار را نکنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.