افزودن نظر جدید

رستم فرخزاد چند برابر اعراب، نیروی انسانی و تسلیحات داشت... ولی با بی‌تدبیری و بی‌فکری، باعث شکست خود و ساسانیان شد. شما اگر عاقل بودید به جای درود فرستادن بر روان او، وی را به پای میز محاکمه تاریخ میکشاندید. لکن ادعای وطن‌پرستی شما دروغی بیش نیست. در واقع ادعای ایران‌دوستی شما تنها گریزگاهی برای عقده‌گشایی است. نه یک حقیقت.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.