افزودن نظر جدید

خدمت عزيزانم عارضم كه بنده تا زمانى كه با زنها و بچه ها و افراد دست خالى روبرو بودم براى خودم شير ژيان و رستم دستان و ابر پهلوان و اسپهبد اسپهبدان بودم و همه را به راحتى و مثل آب خوردن جمع ميكردم اما متاسفانه در پايان كار با عده اى مسلح روبرو شدم و نتوانستم جمعشان كنم...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.