افزودن نظر جدید

عرب و ترک و یونانی و مقدونی و تورانی و ... همه بد هستن و وحشی و بی فرهنگ. این فقط آریایی جماعته که ژن بافرهنگ داره. اینست عقیده مضحک کوروش پرستان که فقط در یک کلمه خلاصه میشه: نژادپرستی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.